Zaloguj się do konta

Jeziora Kruki - Oświęcim


Jeziora KRUKI w Oświęcimiu.

Są to 3 sztuczne zbiorniki A,B,C do których dopływa woda z rzeki Soły.
Najmłodszy zbiornik C ma ponad 30 lat,a najstarszy A ponad 60 lat.
Jeziora wykorzystywane są jako zbiorniki wody przemysłowej dla Zakładów
Chemicznych w Oświęcimiu.Głębokość tych jezior dochodzi do 12 metrów.
Jeziora te znajdują się niedaleko ujścia rzeki Soły do Wisły.
Jest to woda koła Chemik.Metody połowu to głównie grunt,spining i spławik.
Komora A jest wodą karpiową gdzie można złowić dużego karpia,obowiązuje
tam wymiar dolny 35cm i górny 60cm,występują również sumy dochodzące do
2m długości i takie gatunki ryb jak:Leszcz,szczupak,sandacz,okoń,płoć,
węgorz,amur,tołpyga,jaż,karaś,lin,boleń,kleń i jesiotr.

Opis łowiska

 • Akwen: Jezioro Kruki
 • GPS: N 50o 2' 57" E 19o 14' 32"
 • Położenie: Województwo: Małopolskie Powiat: Oświęcimski Gmina: Miejska Oświęcim
 • Właściciel: Okręgi / Woda PZW Okręg PZW Bielsko-Biała (zobacz porozumienia Okręg PZW Bielsko-Biała 2022r »)
 • Ryby: Karp» Sum» Szczupak»
 • Regulamin:
  Regulamin amatorskiego połowu ryb na wodach P.Z.W Chemik na 2010r.


  -Postanowienia ogólne

  1- Wodami koła są zbiorniki wody przemysłowej Firmy Synthos Dwory Sp.z.o.o.-tzw.jeziora Kruki,zbiorniki A,B,C w Oświęcimiu.
  2-Do amatorskiego połowu ryb są upoważnieni posiadający zezwolenie wydane przez Zarząd Koła P.Z.W Chemik.
  3-Zezwolenie o którym mowa w pkt.2 może uzyskać osoba która partycypuje w kosztach zarybiania,wnosząc składkę na zarybianie
  Jezior Kruki .wysokość składki ustala corocznie Zarząd Koła w drodze uchwały.

  -Zasady amatorskiego połowu ryb.

  4-Połów ryb odbywa się wg.postanowień Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb i niniejszego regulaminu.
  5-Datę rozpoczęcia i zakończenia sezonu wędkarskiego corocznie ustala Zarząd Koła.
  6-Metoda spinningową dopuszczona jest od 1czerwca.
  7-Zbiornik C jest zbiornikiem całorocznym.
  8-Zabrania się połowu z pod lodu.
  9 zabrania się używania środków pływających do połowu i nęcenia ryb.
  10-Czas połowu ustala się:
  -dla metody spławikowej i gruntowej młodzież do lat 16 od 6 do 21.
  -pozostali od 4 do 22 a od 1czerwca do 30 września od 4 do 24,a z piątku na sobotę i z soboty na niedziele połów całonocny,
  a dla metody spinningowej -od świtu do zmierzchu.
  11-Z dniem jesiennego zarybienia zbiorników rybą białą dozwolony jest tylko połów ryb drapieżnych w każdy dzień tygodnia od
  świtu do zmierzchu.
  12-Wyłączonymi z wędkowania są tzw.odmułowniki i linie brzegowe zbiorników:
  ZBIORNIK A -Pomiędzy wlotami z odmułowników ,strefę wyznaczają białe tyczki.
  -Od północno-zachodniego narożnika Rybaczówki, w stronę południową, do końca łuku linii brzegowej przy drodze publicznej.
  -Pomiędzy ogrodzeniem siatka(teren prywatny).
  ZBIORNIK B-Od znaku zakazu wjazdu przy rybaczówcę,w stronę południową,do siatki ogrodzeniowej pompowni,oraz pomiędzy ogrodzeniem.
  -północno-wschodni narożnik zbiornika,strefę wyznaczają białe tyczki.
  13-Zabrania się palenia ognisk w rejonie magazynu.Zakaz dotyczy brzegu północnego zbiornika B na całej długości i płn-wsch narożnika zbiornika .A.
  14-Zabrania się zbrojenia wędek kotwicą(nie dotyczy przynęt spinningowych)
  15-Wyklucza się roszczenie do stałych stanowisk.
  16-Zabrania się stawiania stałych zadaszeń itp.
  17-Wprowadza się obowiązek stosowania:podbieraka,wypychacza oraz rozwieracza.
  18-Wprowadza się obowiązek odcięcia przyponu w przypadku głębokiego połknięcia przez rybę haczyka.
  19-Wprowadza się obowiązek rejestracji ryb zatrzymanych w siatce niezwłocznie po zatrzymaniu złowionej ryby z grupy 1 i 2.
  20-Rejestr o którym mowa w pkt.19 należy wypełniać czytelnie.

  -Ochrona ryb.
  21-Wprowadza się okres ochronny dla płoci i wzdręgi od rozpoczęcia sezonu do 31 maja.
  22-Wydłuża się okres ochronny szczupaka do 31 maja.
  23-Wprowadza się podział na grupy ,limity i wymiary ochronne ryb.
  24-Zbiornik A jest tzw.WODĄ KARPIOWĄ na której obowiązuje oprócz dolnego ,górny wymiar ochronny dla KARPIA 60cm,złowioną rybę
  powyżej tego wymiaru należy wypuścić.
  25-Podział na grupy limity wymiary ochronne i zasady rejestracji:
  GRUPA 1-limit łączny w ciągu sezonu wędkarskiego 20 sztuk oraz limit łączny dzienny 2 sztuki.
  Amur--------50cm 2szt. dziennie
  Karp--------35cm 2szt. dziennie na zbiorniku A wymiar górny 60cm
  jesiotr----100cm 1szt. rocznie
  sandacz lub szczupak-50cm 1szt. dziennie 10 sztuk rocznie
  Węgorz------50cm 1szt.tygodniowo


  GRUPA 2
  sum--------zgodnie z regulaminem P.Z.W---70cm
  jaż--------30cm 3szt. dziennie 20 szt. rocznie
  kleń-------30cm 3szt. dziennie
  karaś------25cm 5szt. dziennie
  leszcz-----40cm 3szt. dziennie 30szt. rocznie
  lin--------35cm 2szt. dziennie 10szt. rocznie
  płoć,wzdręga-20cm 15szt. dziennie 200szt. rocznie
  okoń-------20cm 20szt. dziennie
  26-Wykorzystanie łącznego limitu rocznego pierwszej grupy kończy połów w danym sezonie.
  27-Wykorzystanie łącznego limitu dziennego pierwszej grupy kończy połów w danym dniu.
  28-Obowiązuje łączny limit dzienny dla grupy 1 i 2 w ilości 15 sztuk, nie przekraczając limitu w poszczególnych gatunkach.
  29-Pozostałe gatunki ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.Mapa

Opinie (1)

stynka123

[2011-10-08 15:56]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej