Zaloguj się do konta

Jeziórka miejskie w Sierpcu

Łowisko Jeziórka miejskie w Sierpcu o wielkości powyżej 1,8 ha i głębokości do 3 metrów. Pośrodku usypana kwadratowa wyspa z roślinnością i oświetleniem. W północno-zachodnim rogu znalazło się miejsce dla fontanny, która ma za zadanie dotleniania wody.
Pływają tu karpie, amury, liny, węgorze, sumy, karasie, szczupaki


Zbiornik „Jeziórko Miejskie” w Sierpcu nie wchodzi w skład wód ogólnodostępnych. Do połowu uprawnia oddzielna składka na wędkowanie - rozprowadzana przez Koło Nr 120 PZW Miejskie Kasztelan w Sierpcu.

Opis łowiska

 • Akwen: Staw Jeziórka
 • GPS: N E
 • Położenie: Województwo: Mazowieckie Powiat: Sierpc
 • Właściciel: Okręgi / Woda PZW Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2023r »)
 • Ryby: Amur» Karp» Lin»
 • Regulamin: Regulamin łowiska „Jeziórko Miejskie” w Sierpcu na 2018 r.

  Zbiornik „Jeziórko Miejskie” w Sierpcu nie wchodzi w skład wód ogólnodostępnych. Do połowu uprawnia oddzielna składka na wędkowanie - rozprowadzana przez Koło Nr 120 PZW Miejskie Kasztelan w Sierpcu. Ilość sprzedanych zezwoleń na wędkowanie 80 szt.

  Zasady połowu:
  Na łowisku „Jeziórko Miejskie” obowiązują dwa rodzaje zezwoleń:
  - zezwolenie normalne w kwocie 170 zł,
  - zezwolenie NO KILL w kwocie 120 zł (zakaz zabierania ryb, a każdą rybę po złowieniu należy jak najszybciej z ostrożnością wypuścić do wody).
  Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej tj.godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca oraz możliwość wędkowania weekendowego w nocy tj. z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę do godziny 8.00 przy użyciu maksymalnie dwóch wędek równocześnie lub jednej wędki spinningowej. Ryby złowione należy przechowywać wyłącznie w miękkich siatkach (minimum 1,5 metra). Zabrania się wymieniania ryb przechowywanych w siatce.
  Połów ryb metodą „na żywca” możliwy tylko na pojedynczy hak (używanie kotwic możliwe tylko w metodzie spinningowej).
  Wędkujący łowiący metodą spławikową lub gruntową musi obowiązkowo posiadać wypychacz do wypinania.
  Wędkujący metodą „na żywca” lub spinningową musi obowiązkowo posiadać rozwieracz i szczypce do wypinania.
  Na łowisku obowiązuje zakaz wędkowania pod wpływem alkoholu oraz jego spożywania.
  Złowione ryby niewymiarowe lub nie podlegające połowowi muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody. Łowiący zobowiązani są do ograniczenia ilości zanęt specjalistycznych do wielkości, które zużyją doraźnie podczas połowu. Jako zanęty nie wolno stosować odpadów z kuchni domowej typu: makaron, ziemniaki, itp.
  Po zajęciu stanowiska na łowisku przed rozpoczęciem połowu ryb każdy wędkarz ma bezwzględny obowiązek wypełnienia rejestru połowu otrzymanego na dany rok, wpisując w nim aktualną datę i godzinę rozpoczęcia połowu, a po zakończeniu wędkowania godzinę zakończenia połowu.
  Po złowieniu ryby limitowanej (karp, amur, lin, szczupak) którą zamierza się zabrać należy niezwłocznie po wpuszczeniu do siatki na łowisku wpisać ją do rejestru połowu, podając wymagane w nim dane (gatunek, wymiar) złożyć czytelny podpis swój oraz innej osoby wędkującej (świadka).
  Wędkarz może zabrać z łowiska 5 ryb pozostałych gatunków na dobę łącznie z rybą limitowaną, wymiar oraz okresy ochronne zgodnie z R.A.P.R. oraz zasadami wędkowania łowiska.
  W siatce można przechowywać ilość ryb którą można zabrać czyli 5 sztuk, a po zakończeniu wędkowania należy je wpisać w rejestr, wpisując wymagane dane (gatunek), złożyć czytelny podpis swój oraz podpis innej osoby wędkującej (świadka).
  W przypadku braku na łowisku innego wędkarza wpisane do rejestru połowu ryby przeznaczone do zabrania nie podlegają pisemnemu potwierdzeniu wędkarza (świadka).
  Podczas połowu należy zwracać uwagę na osoby przebywające w parku i zachować wobec nich szczególną ostrożność.
  Istniej możliwość 3 razy w ciągu roku wędkowania z osobą towarzyszącą np. kolega, brat itp. w obrębie wspólnego stanowiska z dziennym limitem osoby posiadającej zezwolenie na łowisko i wpisaniu na końcu rejestru połowu danych osoby towarzyszącej.
  Wędkarz łowiący metodą spinningową zobowiązany jest zachować odległość 25 metrów od innego wędkarza,

  Zakaz połowu:
  - w dni świąteczne, niedzielę po godzinie 8.00 i podczas rozgrywania zawodów wędkarskich,
  - spod lodu, środków pływających i pomostu.

  Ochrona ryb:
  - wymiary ryb dozwolonych do zabrania:
  karp od 35 cm do 60 cm;
  lin od 30 cm do 50 cm;
  amur od 40 cm do 70 cm;
  szczupak od 50 cm do 70 cm.

  - połów ryb limitowanych tj. karp, amur, lin, szczupak wynosi 1 sztuka z w/w gatunków na tydzień (poniedziałek-niedziela),
  - ustala się limit 12 sztuk łącznie ryb limitowanych rocznie (karp, amur, lin i szczupak),
  - zakaz zabierania w roku 2018 złotego karasia w celu rozmnożenia się populacji oraz ryb ozdobnych
  - zakaz zabierania węgorza,

  Informacje dla wędkarza:
  - w chwili braku miejsca w rejestrze połowu należy go wymienić w punkcie sprzedaży zezwoleń na nowy,
  - oprócz służb statutowych upoważnionymi do przeprowadzania kontroli wędkarzy na łowisku są gospodarze łowiska oraz osoby posiadające do tego upoważnienia,
  - po zarybieniu danym gatunkiem ryby w okresie 14 dni od daty zarybienia należy bezwzględnie wypuszczać z ostrożnością do wody gatunek zarybieniowy,
  - rejestr połowo ryb należy zdać do Skarbnika Koła w chwili wykupienia nowego zezwolenia na rok następny (osoba która nie zda poprzedniego rejestru nie otrzyma zezwolenia).
  - wędkarz nie przestrzegający regulaminu łowiska „Jeziorko Miejskie” po I wykroczeniu zostaje zawieszony w prawach do wędkowania na okres 2 miesięcy, a po II wykroczeniu zabierane jest zezwolenie na dany rok bez możliwości wykupienia na kolejne lata.
  - wędkarzowi „świadkowi” za podpisanie ryby niezgodnej z obowiązującym regulaminem łowiska będzie również zabrane zezwolenie do wędkowania na okres 2 miesięcy, a po II wykroczeniu zabierane jest zezwolenie na dany rok bez możliwości wykupienia na kolejne lata.
  Każdy wędkarz zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu połowu zarówno przed jak i po zakończeniu wędkowania.
  Wędkarze uprawnieni do wędkowania są zobowiązani do prac społecznych, które na terenie zbiornika nie zostaną wykonane przez firmę zewnętrzną.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej