Zaloguj się do konta

Jezioro Ciemino (gmina Borne Sulinowo)

Jezioro Ciemino -Położone jest w woj. zach-pomorskim,w powiecie szczecineckim,w gminie Borne Sulinowo.Jeziorko ma powiechrznie 241,7 ha a jego objetosć wynosi 14 394,m .Średnia głębokość Ciemina to od 6 m do 13,4 m so bardzo fajne i mile zatoczki gdzie ryba bieże swietnie. miejscami są duze spady.Ogółem wokól jeziora jest dużo trzciny oraz rożnych pomostów.Nad Jeziorem lezy wieś ciemino ,jest tam hotel . A ogółem jest spokój i cisza .;)Polecam bardzo te jeziorka . "
POZDRAWIAM ;)

Opis łowiska

 • Akwen: Jezioro Ciemino
 • GPS: N 53o 38' 46" E 16o 33' 59"
 • Położenie: Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Szczecinecki Gmina: Szczecinek
 • Właściciel: Okręgi / Woda PZW Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2020r »)
 • Ryby: Krąp» Leszcz» Lin»
 • Regulamin: 1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.
  2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
  3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
  cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
  4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
  5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
  6. MłodzieŜ niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
  a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
  b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
  pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
  Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
  7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających
  kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
  oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
  8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę
  wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki

Mapa

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.