Zaloguj się do konta

Jezioro Kiersztanowskie


Jest to malownicze jezioro, położone na Mazurach, w powiecie Kętrzyńskim, w miejscowpsci Pożarki. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Jezioro o łącznej powierzchni 16 ha, i prostej linii brzegowej. Jego kształt przypomina wydłużoną nerkę. Maksymalna długość wynosi 600m, a maksymalna szerokość 400m. Południowa część jest wypłacona i z bujną roślinnością podwodną jej średnia głębokość to około 1,5m z przegłębieniem do 2,5m, Zaś północna jest szersza i głębsza, miejscami sięga nawet 6 m. Dno jest gliniasto-iłowe, z kamieniami. Linia brzegowa nie jest rozwinięta, z zazwyczaj płaskimi brzegami. Jedynie w niewielkiej części południowo wschodniej brzegi opadają dość stromo.. Otoczenie jeziora stanowią łąki, pastwiska i nie użytki rolne. W części północnej do linii brzegowej przylegają posesje 3 domostw, ale przejście dla wędkarzy i kąpiących się jest zapewnione. Jezioro jest zasilane ciekami z gruntu, jak i rowem wodą z byłych stawów hodowlanych. W północnej części zbiornika znajduje się rów melioracyjny który w porach deszczowych wode odprowadza do jeziora Tuchel.

Roślinność wynurzona w postaci trzcin porasta sporymi skupiskami głównie brzegi południowe i Południowego wschodnie. Występują też nie duże skupiska turzycy i pałki wodnej oraz małe skupiska olch w części północnej. Roślinność zanurzona to lilie wodne które porastają kępami płytsze miejsca, a towarzyszą im moczarka kanadyjska i roratek sztywny.

Rybostan zbiornika jest dość bogaty. Wstępując tam gatunki ryb takie jak; płoć, leszcz, krąp, okoń, lin, karaś, karp, sandacz, szczupak, jazgarz, krasnopióra. Występuje tam rak szlachetny i błotny.

Mimo iż ryby mają tam dość dobre warunki do rozmnażania się jak i żerowiskowe. To występujące tam zimową porą przyduchy potrafią zdziesiątkować populację ryb. Mimo to łowisko jest dość atrakcyjne dla młodych wędkarzy z powodu ochoczo biorących małych płoci. Można też liczyć na ładnego lina lub leszcza.

Opis łowiska

Mapa

Czytaj więcej