Zaloguj się do konta

Opisu łowiska Karolewo Czarne

Jezioro Karolewo-Czarne (Karolewskie)
Jezioro Karolewo-Czarne położone jest na południe od miasta Skoki, w kompleksie lasów w pobliżu wsi Karolewo.
W odległości ok. 50m od zachodniego brzegu akwenu przebiega droga Poznań-Wągrowiec oraz linia kolejowa. Jezioro jest otoczone prawie w całości lasami, z wyjątkiem brzegu północnego, gdzie zlokalizowane są działki
rekreacyjne. Wzdłuż brzegów rozciąga się pas szuwarów niskich reprezentowanych przez turzyce. W pasie oczeretów, poprzerywanych licznymi kładkami dla wędkarzy dominuje trzcina zwyczajna.
Na powierzchni jeziora nie stwierdzono roślinności o liściach pływających, natomiast w części przybrzeżnej dobrze
rozwinięta była roślinność o liściach zanurzonych. Jezioro Karolewskie ma bardzo małą zlewnię bezpośrednią – 0,28km², która prawie w 66% pokryta jest lasem. Grunty orne, oddzielone pasem działek letniskowych stanowią 28% powierzchni zlewni. Brak danych związanych z morfometrią misy jeziora nie pozwoliły wyliczyć stopnia podatności zbiornika na degradację.
W badaniach przeprowadzonych w 1991 roku większość wskaźników zanieczyszczeń związanych z ilością substancji organicznych i biogennych.

"materiał z Planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki"Opis łowiska

Mapa

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej