Zaloguj się do konta

Starorzecze Wisły oddzielające błonia nadwiślańskie od parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. M

Starorzecze Wisły oddzielające błonia nadwiślańskie od parku miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Starorzecza są niewielkimi zbiornikami z wodą stojącą, powstałymi w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej głównego koryta. Zazwyczaj nie użytkowane gospodarczo stanowią ostoję, w której przyroda rządzi się własnymi prawami, tworząc niepowtarzalne kompozycje z rzadkich i chronionych roślin wodno-błotnych.

Starorzecza wykazują duże zróżnicowanie gatunkowe płazów, a nieco mniejsze - ptaków, ponieważ preferują one większe i zasobniejsze w pokarm zbiorniki wodne. Mimo to, spotkać tu można łyskę, kokoszkę wodną, wodnika, a nawet perkozka.

Jest to bardzo spokojne i miłe miejsce do spacerów mieszkańców Torunia i nie tylko. Są tam ładne okazy ryb ale nie wszyscy o tym wiedzą. Do najczęściej spotykanych należą: leszcz, lin, boleń, okoń, płoć oraz szczupak.
Tam wystarczy mieć cierpliwość i być spokojnym. pozdrawiam

Opis łowiska

Jak było dziś na rybach?

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej