Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie członków koła „Baszta” w Buku 03.12.2017 rW sali MGOK w Buku, w dniu 3 grudnia 2017
roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła
"Baszta" w Buku. Z powodu braku quorum wyznaczono drugi termin na
godzinę 10:10. Zgromadzenie otworzył Prezes Andrzej Lebiotkowski, który po
wyborze na przewodniczącego zebrania przedstawił porządek obrad, powołanie
sekretarza w osobie Mateusza Łukaszyka a także członków komisji uchwał i
wniosków. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu koła, skarbnik
- sprawozdanie finansowe, a kol. Piotr Hitner - sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. W dalszej części zebrania Prezes przedstawił plan pracy na rok 2018,
przedstawione też propozycję preliminarza budżetowego. Prezes poinformował o
zmianach w związku z nowym podziałem na rejony, a także o nowym regulaminie
oceny koła i jego konsekwencjach. W dyskusji podjęto również temat działalności
przy kole Społecznej Straży Rybackiej i sprawę szkolenia młodzieży. Zdecydowano
o powrocie do klasyfikacji GRAND PRIX od 2018 roku, a także rozmawiano o
zmianach dotyczących nagród za czołowe miejsca w zawodach organizowanych przez
koło. Kolejne zagadnienie przegłosowane przez walne zgromadzenie dotyczyło zakazu
wędkowania z łodzi na Jeziorze Niepruszewskim w okresie 1 stycznia-31 maja, a
więc w okresie ochronnym sandacza czy szczupaka (do 30 kwietnia). Na koniec zgromadzenie
pozytywnie zaopiniowało chęć organizacji obchodów 70-lecia wędkarstwa
bukowskiego w roku 2018. Więcej informacji na ten temat wkrótce.  


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

Szkieletor

Na ostatnie w sezonie zawody i prawdopodobne zakończenie tegorocznej rywal…