11.12.2016 r. - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła "Baszta"

/ 10 zdjęć


W sali MGOK w Buku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła "Baszta" w Buku. Z powodu braku quorum wyznaczono drugi termin na godzinę 10:10. Zgromadzenie otworzył Prezes Andrzej Lebiotkowski i zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia kol. Jacka Targosza, który przedstawił porządek obrad, powołanie sekretarza w osobie Mateusza Łukaszyka o raz członków komisji mandatowej, uchwał i wniosków, wyborczej i skrutacyjnej. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu koła, skarbnik - sprawozdanie finansowe, a kol. Franciszek Skrzypczak - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Postawił wniosek o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Nad sprawozdaniami nie było dyskusji. Prezes przedstawił plan pracy na rok 2017, a skarbnik propozycję preliminarza budżetowego. Prezes poinformował, że ZO PZW zamierza pozyskać środki z UE na budowę pomostów wędkarskich w Cieślach. Kol. Krzysztof Czubek zwrócił uwagę by nie zapomnieć o przystosowaniu choć jednego pomostu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono wybory nowych władz koła i tak prezesem wybrano po raz kolejny Andrzeja Lebiotkowskiego. Na członków zarządu wybrano: Włodzimierza Kmiecika, Dionizego Łukaszyka, Mateusza Łukaszyka i Roberta Pilarskiego. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Piotr Hitner, Franciszek Skrzypczak i Jacek Targosz. Delegatem na Zjazd został Andrzej Lebiotkowski, a jego zastępcą Marek Korcz. Nowy zarząd powierzył również Markowi Korczowi funkcję rzecznika dyscyplinarnego. W trakcie zebrania wyróżniono pucharami zwycięzców klasyfikacji GP-2016 tj. Jacka Rosę, Darka Kucza i Marka Korcza. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

11.12.2016 r. - Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków koła "Baszta" - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł