Zaloguj się do konta

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Wodnik 11.12.22.

W minioną niedzielę 11.12.2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok Koła Wodnik.
W zebraniu wziął udział Prezes Okręgu PZW Skierniewice kol.Andrzej Bednarek.
Prezes Koła Marek Lewkowski przywitał wszystkich zgromadzonych.
Wybrano Komisje Skrutacyjną i Uchwał i Wniosków.
Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2022rok.Swoje sprawozdania przedstawili :Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz V-ce Prezes ds .sportu.
Skarbnik Koła Kol.Sławomir Kurzawa przedstawił stan finansowy Koła, preliminarz budżetowy na 2023 rok, wysokść opłat oraz ilość Członków,która na dzień dzisiejszy wynosi 500 osób.
Następnie przeprowadzono dyskusję na temat zarybień opłat za wędkowanie oraz na temat działania Koła w 2023 roku.
Dużo spraw wyjaśnił Prezes Okręgu.
Zostały złożone cztery wnioski, które zostały poddane pod głosowanie. Jeden wniosek został odrzucony. Dwa wnioski zostały zatwierdzone jednogłośnie. Czwarty wniosek złożony przez Prezesa Koła o zwiększenie stanu osobowego o trzy osoby został zatwierdzony przy jednym glosie wstrzymującym a pozostali głosowali za.
Do Zarządu Koła weszli:
Mirosław Pawłosik.
Michał Janeczek.
Marcin Socha.
Przedstawiony pod głosowanie został plan działania Koła oraz preliminarz budżetowy ,które zostały jednogłośnie zatwierdzone.
Miła chwilą zebrania było wręczenie przez Prezesa Koła odznaczenia dla kol.Grzegorza Kurzawy, który został odznaczony Brązową Odznaką za zasługi dla wędkarstwa Polskiego.
W koleżeńskiej atmosferze przeprowadzono dyskusję dotyczącą aktualnych spraw związanych z działalnością Koła w 2023 roku.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.
Dziękujemy Prezesowi klubu ,,SZANSA" Panu Janowi Ośródko za udostępnienie pomieszczeń klubu na przeprowadzenie spotkania.
https://www.facebook.com/marek.lewkowski.9/posts/pfbid02fL9QbDjC5hERowkvxHELmrZ3t6aCL9ZefnpkhhUuoCREkMu2tTMHsSRKSTP5Vnbal

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej