19.01.2020 r - Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła Chrobry - relacja

/ 8 zdjęć


19 stycznia2020 roku , w klubie "Korona", odbyło się Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW nr 168 "Chrobry"( dalej zebranie). Zebranie, w którym uczestniczyło35członków koła, z powodu braku kworum rozpoczęto w drugim terminie. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Zbigniewa Jędrysa, a Sekretarzem został wybrany kol. Mirosław Janiszewski. Zarząd Okręgu PZW Poznań reprezentował kol. Leszek Czarnyszewicz.
Po przedstawieniu porządku zebrania, realizowano kolejne jego punkty. Wybrano Komisje Mandatową oraz Uchwał i Wniosków. Wysłuchano sprawozdań z działań Zarządu Koła, Sądu Koleżeńskiego, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. Z kolei prowadzący zebranie przedstawił plan działania Koła , a także harmonogram zawodów towarzyskich zaplanowanych na 2020 rok. Skarbnik Koła przedstawił natomiast stan kasy koła oraz preliminarz budżetowy. Plan działania Koła i preliminarz budżetowy zostały zaakceptowane przez zebranie bez uwag.
Po głosowaniach wystąpił przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW Poznań – kol. Leszek Czarnyszewicz, który przybliżył zebranym sprawy związane z rejestracją połowów, podwyżek w opłatach za wędkowanie oraz kwestie porozumień między okręgami PZW. Zachęcił również do większej aktywności w imprezach organizowanych przez Rejon nr 1 Okręgu PZW Poznań, do którego nasze koło należy.
Prezes Koła podsumował współzawodnictwo o tytuł "Wędkarz Roku 2019 Koła PZW "Chrobry" i wręczył okolicznościowy puchar. Tytuł"Wędkarza Roku 2019" oraz okazały puchar wywalczył bezkonkurencyjniekol. Mirosław Foint.Oprócz tego Prezes Koła wraz z przedstawicielem Zarządu Okręgu, wręczył kolegom : Zbigniew Jędrys i Eugeniusz Szaj medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa ” ,honorową odznakę"Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego"- kol. Adam Bartkowski, Paweł Culicki, Ryszard Sobiesiak. Odznakę powiększoną, dla firm,Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” otrzymała Administracja osiedla W.Jagiełły i Z.Starego. Specjalne podziękowanie ( w formie grawertonu) za wędkarską aktywność otrzymali koledzy Marian Bawarczyk i Stanisław Krysztofiak. Prezes Koła, Ryszard Styperek otrzymał brązową odznakę PZW. W części końcowej zebrania, po chwilami burzliwej dyskusji przegłosowano następujące wnioski: - zawody o tytuł Mistrza Koła odbędą się w dwóch pełnych ( minimum 4 –godzinnych ) turach, na dwóch zawodach – każda tura to oddzielne zawody. Do klasyfikacji o tytuł wędkarza roku nie będzie zaliczana punktacja z jednego najsłabszego występu.
Na tym zebranie zakończono.


ÂÂ

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

19.01.2020 r - Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła Chrobry - relacja - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł