Sprawozdawczo-Wyborcze w Chrobrym 21.11.2021

/ 1 komentarzy / 16 zdjęć


 Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła PZW nr 168 „Chrobry” rozpoczęło się w niedzielę, 21 listopada 2021roku, w Klubie „Korona” na osiedlu Bolesława Śmiałego o godzinie 10.15 , w drugim terminie.
Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Ryszard Styperek witając przybyłych członków koła ( na 160 obecnych było 36). Z Zarządu Okręgu nikt nie przybył, a szkoda, bo kilka spraw wymagało by wyjaśnienia.                                                           Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie kol. Zbigniewa JĘDRYSA , a na Sekretarza kol. Macieja URBANIAKA.  Przewodniczący zgromadzenia przedstawił porządek i regulamin obrad, które zostały przyjęte bez uwag. Realizując porządek obrad wybrano komisję uchwał i wniosków, skrutacyjną i połączoną komisję mandatową z wyborczą, po czym sprawozdania ze swojej działalności w 2021 roku złożyli kolejno – Prezes Koła za Zarząd, Skarbnik ,Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przez zgromadzonych przyjęte jednogłośnie. Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła przyjęto również jednogłośnie (uchwała).           
Realizując kolejny punkt porządku obrad Wiceprezes Koła przedstawił plan działania koła na 2022 rok, a następnie Skarbnik Koła przedstawił  preliminarz budżetowy na 2022 rok . Należy zaznaczyć, że zarówno plan działania jak i preliminarz budżetowy to dopiero projekty, które ulegną doprecyzowaniu w nowym roku. Nie mniej jednak przyjęto je jednogłośnie.
W części wyborczej zebrania ustalono skład ilościowy zarządu (7 wraz z prezesem), sądu koleżeńskiego ( 3 ) i komisji rewizyjnej (3), a także jednogłośnie przyjęto by wyborów do władz i organów koła , a także na delegata na okręgowy zjazd delegatów i jego zastępcę dokonać w sposób jawny.
Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej, na wniosek kol. Ratajczaka – by „nowy Zarząd działał w starym składzie”, przedstawił listę kandydatów na Prezesa Koła , do Zarządu Koła, do Komisji Rewizyjnej oraz do Sądu Koleżeńskiego. Kandydatów na Delegata i jego Zastępcę na okręgowy zjazd delegatów zgłosił Przewodniczący Zgromadzenia.
Wszystkie zgłoszone osoby zgodziły się na wybór, nikt z zebranych na sali nie miał do tych osób uwag. Nie zgłoszono również innych kandydatur .
Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadził głosowania, Komisja Skrutacyjna obliczała, a jej Przewodniczący przedstawił wyniki głosowań.
Prezesem Koła wybrany został jednogłośnie kol. STYPEREK Ryszard
Do Zarządu Koła wybrano (jednogłośnie) kolegów: GALAS Jacek, JĘDRYS Zbigniew,KLIMPEL Ryszard , SZAJ Eugeniusz, URBANIAK Maciej, RUCIŃSKI Marcin.
Do Sądu Koleżeńskiego Koła wybrano(jednogłośnie ) kolegów: HENKA Tomasz, LENARCZYK Maciej i GŁOWACKI Stefan.
Do Komisji Rewizyjnej Koła wybrano kolegów: GMEREK Bogdan , KORCZ Sławomir ,RACZYŃSKI Leszek.
Na Delegata na OZD wybrano kol. Macieja URBANIAKA, a na jego zastępcę kol. Marcina RUCIŃSKIEGO.(jednogłośnie).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wybory zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami statutu PZW i regulaminu obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego koła PZW okręgu poznańskiego, pogratulował nowemu-staremu prezesowi i przekazał mu głos.
Kol. STYPEREK Ryszard podziękował wyborcom za zaufanie i obiecał, że dołoży starań by Koło funkcjonowało nie gorzej jak do tej pory.
Następnie, po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę w sprawie zobowiązania członków Koła do wykonania prac ( 1 godzina)na rzecz Koła lub wniesienia ekwiwalentu( 20 zł)na 2022 rok. Na zakończenie obrad Prezes Koła wręczył wyróżnienia:
Za zasługi w rozwoju wędkarstwa wielkopolskiego” – kol. BAWARCZYK Marian, KRYSZTOFIAK Stanisław i DOBAK WALDEMAR.
Specjalne podziękowanie, w formie statuetki, za aktywność i uczestnictwo we wszystkich imprezach i zawodach organizowanych przez Koło otrzymali : kol. MAIK Danuta, RYBACKA Beata, STELMASZYK Jan, CULICKI Paweł i RATAJCZAK Andrzej.        
Wiceprezes ds. sportu kol. Maciej URBANIAK podsumował wyniki współzawodnictwa „O tytuł Wędkarza Roku 2021”. Walka o ten tytuł trwała praktycznie do ostatnich zawodów. Minimalnie lepszy okazał się kol. KORCZ Sławek i właśnie on stał się szczęśliwym posiadaczem ,ale tylko na rok, okazalego pucharu przechodniego.Tym razem tylko drugie miejsce dla kol. Mirka FOINTA.
Kolega Ratajczak Andrzej, w uznaniu dla pracy Zarządu Koła w 2021 roku, ufundował dla członków Zarządu okazałe kufle, niestety bez zawartości.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół komisji. Nie było do niego żadnych uwag.
Na tym obrady zakończono Przewodniczący Zgromadzenia podziękował zebranym za uwagę i zamknął posiedzenie.
 

 


4.2
Oceń
(6 głosów)

 

Sprawozdawczo-Wyborcze w Chrobrym 21.11.2021 - opinie i komentarze

zbigrazbigra
0
powodzenia w 2022 r. (2021-12-07 17:10)

skomentuj ten artykuł