23 sierpnia otwarte zawody spinningowe - regulamin


Zarząd Koła PZW nr 122 AGROMA w Sępólnie Krajeńskim zaprasza na Otwarte Towarzyskie Zawody Spinningowe, które odbędą się 23 sierpnia nad jez. Więcborskim. Zawody rozegrane będą w jednej 5-cio godzinnej turze z łodzi, w klasyfikacji indywidualnej. Obowiązują zapisy do dnia 20 sierpnia poprzez zgłoszenie mailowe na adres: agroma.wedkuje@vp.pl lub telefonicznie 668-855-207. Zawody połączone będą z promocją stanicy wędkarskiej PZW w Więcborku.Regulamin Otwartych Towarzyskich Zawodów Spinningowych o Puchar Koła PZW nr 122 AGROMA w Sępólnie KrajeńskimI Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędą się 23 sierpnia (niedziela) 2015 r. nad jez. Więcborskim.

Zbiórka przy stanicy wędkarskiej PZW w Więcborku o godz. 5:30.Harmonogram zawodów:

5:30- 6:00 - wodowanie i przygotowanie łodzi; rejestracja zawodników, przegląd i odbiór łodzi; odprawa sędziowska, przygotowanie do startu

06.00 – 11.00 – zawody

11.00 – 11.15 – praca komisji sędziowskiej

11.15 – 11.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów

11.30 - wspólny posiłekII Postanowienia dotyczące wędkowania

1. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 15 zł od zawodnika. Opłatę wnosi się w dniu zawodów.

2. Zawody rozgrywane będą metodą spinningową z łodzi lub pontonów dopuszczonych do zawodów.

3. Zawody rozgrywane będą w klasyfikacji indywidualnej.

4. Dopuszcza się możliwość używania silników elektrycznych oraz echosondy.

5. Zabrania się stosowania metody trollingu.

6. Obsada łódek nie może wynosić więcej niż dwóch zawodników.

8. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin od momentu komendy START do sygnału zakończenia. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie do stanowiska lub powrotu do miejsca zbiórki.

9. Do klasyfikacji dopuszcza się następujące gatunki ryb: szczupak, sandacz, okoń. Wymiar ochronny okonia 18 cm.

10. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Każda zawodnik musi być wyposażony w podbierak i siatkę do przetrzymywania w nich żywych ryb.III Punktacja

1. Za złowione ryby przyznaje się punkty według zasady:

okoń – 100 pkt za wymiar ochronny(18 cm) + 10 pkt za każdy rozpoczęty centymetr,

szczupak – 500 pkt za wymiar ochronny + 50 pkt za każdy rozpoczęty centymetr,

sandacz – 1000 pkt za wymiar ochronny + 100 pkt za każdy rozpoczęty centymetr.

2.W przypadku przedłożenia ryby niewymiarowej, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

3. Do punktacji zalicza się 15 sztuk ryb wybranych przez zawodnika.IV Protesty i odwołania

1. Zawodnik ma prawo złożyć odwołanie do komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb. Ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich

ogłoszenia. Odwołania rozpatruje sędzia główny i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

2. W ciągu 15 minut od chwili ogłoszenia wyników zawodów, zainteresowani mogą składać protesty. Protesty rozpatruje sędzia główny zawodów. Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść kaucję w wysokości 50,00 zł. W przypadku odrzucenia protestu, kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi.

Decyzje sędziego głównego są ostateczne.V Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

• Stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

• Za nie sportowe zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ,

• Używanie niedozwolonych metod połowu,

• Przekroczenie ustalonego czasu zawodów,VI Postanowienia końcowe

• Każdy uczestnik zawodów musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie.

• W czasie trwania zawodów w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zejście na ląd po uprzednim powiadomieniu sędziego i uzyskaniu jego zgody.

• Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia godziny startu, przerwania zawodów i do wcześniejszego zakończenia zawodów w przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczny połów ryb.Wszelkich informacji udziela Prezes Koła Damian Damaszek tel. 668-855-207 lub agroma.wedkuje@vp.pl

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

23 sierpnia otwarte zawody spinningowe - regulamin - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł