25 lecie Koła PZW Grążawy

/ 2 komentarzy / 17 zdjęć


Koło wędkarskie w Grążawach założył nieżyjący już Jan Leszczyński wspólnie z Józefem Tylickim z Brodnicy. Na począt-ku było około 50 członków, w dniu dzi-siejszym liczy 140. Funkcję prezesa pełni Leszek Narodzonek, wiceprezesem do spraw sportu jest Józef Badaczewski, skarbnikiem Ryszard Różalski, przewod-niczącym Komisji Rewizyjnej Krzysztof Ziółkowski.
Koło nie posiada swojej siedziby, jego członkowie spotykają się w pry-watnych mieszkaniach, na zebrania sprawozdawcze gmina udostępnia salę. Zgodnie ze Statutem PZW do głównych zadań Koła należy organizowanie za-wodów wędkarskich, które odbywają się według kalendarza od wiosny do jesieni. Cieszące się dużym zainteresowaniem są choćby zawody z okazji Dnia Dziecka, startuje w nich zawsze ok. 40 dzieci z terenu gminy.
Poprzedzające obchody Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Bartniczka odbyły się na wodach ma-lowniczo położonego jeziora Wielki Głęboczek. O godz. 7 po rozlosowaniu stanowisk 18 zawodników przystąpiło do łowienia. Rywalizacja odbywała się w dwóch turach. Sędzią głównym zawodów był Ryszard Różański. Po zawodach odbyło się ważenie ryb, które następnie zostały wypuszczone do jeziora. I miejsce i Puchar Wójta Gminy Bartniczka otrzymał Marcin Mielczarczyk, który podczas zawodów złowił ryby o łącznej wadze 2,915 kg, II miejsce zajął Marcin Cegielski (2,620 kg), III miejsce – Janusz Siedlikowski (1,365 kg). Najlepsi zawodnicy do VI miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkowo Marcin Mielczarek otrzymał puchar za największą rybę – złowił płoć o długości 35,5 cm i wadze 400 g. Był też puchar dla najstarszego zawodnika Kazimierza Jankowskiego.
Po zawodach obchody 25 lecie Koła PZW Grążawy otworzył prezes Leszek Narodzonek. Po-dziękował wszystkim uczestnikom zawo-dów. Wręczył pamiątkowe statuetki i po-dziękowania: wójtowi Wiesławowi Bie-gańskiemu i Leszkowi Walczakowi prze-wodniczącemu Rady Gminy, za wsparcie finansowe Urzędu Gminy oraz skarbni-kowi Koła. Podziękowania otrzymali też: firma Gotec z Jastrzębia, Gospodarstwo Rolne Komorowo i Zbigniew Bogacki, właściciel restauracji „Nad Brynicą”, wy-różniający się członkowie oraz Wioletta Cegielska, która przyrządza posiłki dla uczestników spotkań i zawodów. Wójt podziękował za zaproszenie i na ręce pre-zesa wręczył statuetkę w kształcie ryby.
Po części oficjalnej rozpoczęto biesia-dowanie. Dla wszystkich były grillowane kiełbaski, kaszanka, kurczaki, surówki, specjalnie upieczony przez piekarnię „Krzyś” na tą okoliczność bochen chleba, a na deser torty jubileuszowe i kawa. Podczas spotkania dopisała pogoda.
We wrześniu Koło planuje dwie tury zawodów spinningowych, na rzece Drwę-cy i na jeziorze Wielki Głęboczek. Ży-czymy wszystkim członkom Koła uda-nych połowów i następnych jubileuszy.
BB
foto BB
12-5 Na wylosowanych stanowiskach wędkarze czekali na „wielką” rybę
12-6 Po zakończonych zawodach dla wszystkich była grillowana kiełbaska
12-7 Wójt w towarzystwie prezesa Koła wręczył puchar
12-8 Dla wszystkich gości był wy-jątkowy bochen chleba i torty jubile-uszowe

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

25 lecie Koła PZW Grążawy - opinie i komentarze

stiven 48stiven 48
0
Gratulacje dla kolegów, w szczególności dla organizatorów tak wspaniałej zabawy.Jak widać po frekwencji choć małe Koło, jeszcze chce się Wam pracować!!!! Jeszcze raz gratulacje. (2014-09-14 18:13)
piotr 0206piotr 0206
0
Gratuluję pięknego jubileuszu. Słowa uznania dla organizatorów. Pozdrawiam. (2014-09-18 16:50)

skomentuj ten artykuł