26.01.2014r. ZEBRANIE KOŁO nr 25 SZTUM


Witam, pragne poinformować Państwa o zbliżającym się WALNYM  SPRAWOZDAWCZYM  ZGROMADZENIU CZŁONKÓW KOŁA:

 


Zebranie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2014 roku ( niedziela )


Pierwszy termin godz. 10.00  


Drugi termin godz. 10.15


 


Zabranie odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jeziorem"

w Sztumie              ul. Nad Jeziorem 13


Wejście do sali znajduje się naprzeciwko wejścia do Marketu "Sokół"


 


NA ZEBRANIU BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ OPŁAT WĘDKARSKICH NA 2014 ROK


 


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO NR 25 W SZTUMIE


26 stycznia 2014r.


 


1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła.  


2. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.            


3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.     


4. Przekazanie prowadzenie zebrania Przewodniczącemu.    


5. Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych kolegów.        


6. Przedstawienie projektów porządku i regulaminu obrad, oraz podjęcie Uchwał w sprawie ich przyjęcia do realizacji.


7. Wręczenie odznaczeń, podziękowań.


8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.      


9.
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania, oraz odczytanie podjętych
uchwał i wniosków. Pytania  i uwagi do tych dokumentów, przyjęcie
protokołu z zebrania przez głosowanie.


10. Przedstawienie sprawozdań władz i organów Koła za okres sprawozdawczy :


- z działalności Zarządu Koła,  


- sprawozdanie finansowe,  


- z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła,   


- z działalności Społecznej Straży Rybackiej przy Kole PZW nr 25 w Sztumie,


- z działalności sportowej,


- z   zagospodarowania i ochrony wód,


- z działalności Gospodarza Koła,


- z działalności   Komisji Rewizyjnej Koła.


11. Dyskusja nad sprawozdaniami.    


12. Wystąpienia zaproszonych gości.


13. Przerwa.  


14. Informacje organizacyjne, w tym wystąpienie skarbnika na temat wysokości składek członkowskich  i okręgowych na rok 2014.   


15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Koła na 2014r.


16. Przedstawienie planu pracy Koła na 2014r.      


17. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.   


18. Uchwalenie budżetu z upoważnieniem Zarządu Koła do przeprowadzania jego ewentualnej korekty.


19. Wolne wnioski.         


20.
Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków
zgłoszonych uchwał i wniosków, oraz ich głosowanie w kolejności
zgłoszeń.  


21. Zakończenie zabrania.


Więcej informacji uzyskac można na stronie naszego Koła, pod adresem:

http://www.pzwsztum.mky.pl/


Zapraszamy serdecznie

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

26.01.2014r. ZEBRANIE KOŁO nr 25 SZTUM - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł