Zebranie sprawozdawcze 27.11.2022


W dniu 27.11.2022r w Kramnicach Miejskich odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022r dla członków Koła PZW Sochaczew-Miasto.Zebrania sprawozdawcze we wszystkich kołach za ten rok muszą się odbyć jeszcze w 2022  zgodnie z zarządzeniem władz PZW.Podczas zebrania odczytano sprawozdania: Zarządu ,Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i finansowe Koła w 2022r.Przedstawiono i zatwierdzono Plan Pracy i Preliminarz budżetowy na 2023r.Podczas zebrania wręczono medale "Za zasługi w rozwoju wędkarstwa".Medale te powinny być wręczone na 60 lecie naszego koła ale wystąpiło opóźnienie w ich zatwierdzeniu po stronie ZG PZW.Prezes Koła Kol.Adam Barański wręczył pamiątkowe statuetki dla zasłużonych wieloletnich członków zarządu i komisji koła, którzy opuścili struktury koła.Statuetki otrzymali koledzy:
Szymański Henryk
Kowalski Zdzisław
Nowakowski Ryszard
Dudek Paweł
Mazur Włodzimierz
Puchar za najdłuższą rybę zalewu Boryszew w 2022r otrzymał kol.Jarosław Urbanek.
Za wieloletnią pracę na rzecz PZW Kol.Włodzimierz Mazur otrzymał również Złotą odznakę z wieńcami.
Następnie zatwierdzono Plan Pracy Zarządu i Preliminarz finansowy koła na 2023r.
Terminarz zawodów sportowych zostanie zamieszczony na stronie internetowej po ukazaniu się terminarza zawodów okręgowych.Po omówieniu przez zebranych wędkarzy propozycji ustalenia ekwiwalentu za pracę na rzecz koła w 2023r odstąpiono od podjęcia uchwały w tej sprawie.
Ze względu na rezygnację kilku kolegów uzupełniono skład zarządu i komisji koła.
Staniak Marek-zarząd
Urbanek Jarosław-zarząd
Kur Łukasz-sąd koleżeński
Okraska Norbert-komisja rewizyjna
Po dyskusji związanej z działalnością koła w 2022 i 2023 zebranie zakończono.

 


4.2
Oceń
(6 głosów)

 

Zebranie sprawozdawcze 27.11.2022 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł