Barcińskie Walne 2015


W imieniu Zarządu Koła na podstawie § 53 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zwołuję i serdecznie zapraszam Kolegów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkarskiego w Barcinie. Walne odbędzie się w niedzielę 1 lutego 2015 roku o godz. 10.00 w I terminie lub godz. 10.15 w II terminie w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mogileńskiej 3 w Barcinie. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Wręczenie odznaczenia wędkarskiego
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2014
10. Przedstawienie preliminarza budżetowego na rok 2015
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym
12. Poddanie pod głosowanie wniosków zgłoszonych w toku dyskusji
13. Uchwalenie planu działania Koła na rok 2015
14. Uchwalenie budżetu Koła na rok 2015
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zakończenie

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Barcińskie Walne 2015 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł