Co dalej ze sportem wędkarskim?

/ 2 komentarzy

Moim zdaniem organizując zawody wędkarskie amatorskie realizujemy statut stowarzyszenia jakim jest PZW nie łamiąc wymogów stanu sanitarnego obowiązującego w okresie pandemii. Musimy jednak pamiętać o bezwględnym przestrzeganiu rygorów bez prób ich obchodzenia i dowolnej interpretacji. Zachowajmy jak najdalej idącą odpowiedzialność zbiorową w walce z tym okrutnym wrogiem jaki jest COVID 19.
Wyciąg ze statutu PZW

2 ROZDZIAŁ II. Cele Związku i sposoby ich realizacji.
§ 6 Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacji i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
§ 7 Cele Związku realizowane są poprzez:
1)reprezentowanie Związku w kraju i za granicą;
2)współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi; 3)współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
4)współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;
5)współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, a w szczególności w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji;
6)nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarskiej i rybackiej;
7)prowadzenie ośrodków zarybieniowych;
8)prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność
statutową.
9)prowadzenie działalności o której mowa w pkt. 8 regulują odrębne przepisy;
10)prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji;
11)upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów w dyscyplinach wędkarskich w kraju na zasadach obowiązujących w PZW oraz uczestnictwo w zawodach za granicą;
12) organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
13) wyłanianie kadry w dyscyplinach sportów wędkarskich;

14) popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu związanych z ochroną przyrody i ochrony środowiska naturalnego w tym prowadzenie obozowisk, baz wypoczynkowych bądź
edukacyjnych na nieruchomościach Związku;
15) edukację wędkarską i turystykę;
16)współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją, zwalczaniem nałogów i patologii społecznych oraz prowadzącymi pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
17) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
18) prowadzenie działalności wydawniczej;
19) współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Moje uwagi :
W związku z powyższym uważam, ze PZW wydzierżawia zbiorniki wodne m.in. od skarbu państwa aby służyły one do sportu i rekreacji a tym samym spełniają wymóg obiektów sportowych, na których zgodnie z wytycznymi rządowymi od dnia 12.02.2021 r. można organizować sport amatorski w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią. Oczywiście zachowując wszelkie restrykcje z tym związane.

 


3
Oceń
(8 głosów)

 

Co dalej ze sportem wędkarskim? - opinie i komentarze

ZenitraMZenitraM
+1
Zbigniew - jedno małe "ale". Mianowicie PZW nie jest związkiem sportowym (związek utracił status polskiego związku sportowego w myśl ustawy z dnia 25 czerwca 2010) i posiada tylko i wyłącznie status stowarzyszenia. A dlaczego taki status utracił i co się z tym wiązało, jest wyjaśnione dokładnie w linku do pisma, które każdy z członków PZW może wysłać do ZG. A jest on dostępny pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1SfjALGlcpEB9aRzwG4O2X09HCr4xIBr0/view?usp=sharing (2021-02-20 18:28)
mepsik79mepsik79
+1
Przecież PZW to skansen struktur PRL i PZPR. O czym tu gadać, skoro gen. UB - Eufeniusz Grabowski, pełnił funkcję prezesa ZG PZW od 1989 r. i abdykował dopiero w 2014... (2021-02-25 11:59)

skomentuj ten artykuł