Co nieco o PSR


Państwowa Straż Rybacka działa na podstawie wymienionej już ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym. Strukturę organizacyjną straży określa wydane na jej podstawie Zarządzanie Wojewody w sprawie utworzenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej oraz Regulamin.

Na organizację wewnętrzną Państwowej Straży Rybackiej w województwie składają się:
1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej obejmująca swoim zasięgiem działania obszar województwa.
2. Posterunki jako wewnętrzne jednostki organizacyjne tworzone na podstawie zarządzeń wewnętrznych Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, które działają w wyznaczonych powiatach. Posterunkiem kieruje Komendant Posterunku, który realizuje swoje zadania w terenie za pomocą patroli.

Państwową Strażą Rybacką w województwie kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej podległy bezpośrednio Wojewodzie oraz Zastępca komendanta. Komendantowi Wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Komendanci Posterunków, pracownicy administracyjni obsługi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Z kolei Komendantowi Posterunku podlegają wchodzący w skład posterunku – strażnicy.

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Co nieco o PSR - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł