Czesław Rogosz honorowym prezesem koła wTrzciance

/ 8 zdjęć


Tradycyjnie, w pierwszych miesiącach nowego roku, koła wędkarskie organizują zebrania sprawozdawcze. Podobnie było w sobotę 21 lutego 2015 roku w Kole Miejskim PZW w Trzciance, które jest największym kołem wędkarskim w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zebranie trzcianeckich wędkarzy było jednak szczególne.

Dotychczasowy długoletni prezes koła, Czesław Rogosz, zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Związane jest to z objęciem przez prezesa Rogosza funkcji radnego Rady Miejskiej Trzcianki. Stosowne przepisy zabraniają łączenia tych funkcji.  

W zebraniu uczestniczyło 52 wędkarzy oraz zaproszeni goście na czele z władzami samorządowymi Trzcianki: Grażyną Zozulą, I zastępcą burmistrza, Edwardem Joachimiakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki, władzami powiatu: Tadeuszem Teterusem, starostą czarnkowsko-trzcianeckim oraz Bogdanem Tomaszewskim, przewodniczącym Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego . W zebraniu uczestniczyli także; Lidia Pirtań, dyrektor biura zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, Andrzej Moździerski, komendant Społecznej Straży Rybackiej przy ON PZW w Pile, Edmund Dziekan, w-ce prezes koła PZW Lubmor oraz Tadeusz Pietrykowski, sekretarz koła PZW Lubmor.
Zebranie rozpoczęto od sprawozdań z pracy zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Następnie prezes Czesław Rogosz poprosił o absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie. Nagrodzono zwycięzcę cyklu GPx koła w dyscyplinie spławikowej, puchar dla Andrzeja Kowaluka, odebrał jego brat Krzysztof Kowaluk. 
Uroczyście podziękowano ustępującemu prezesowi Rogoszowi, jednogłośnie przyjmując uchwałę, zgłoszoną przez Adama Bogrycewicza, która, za długoletnią pracę i oddanie dla koła, nadała Czesławowi Rogoszowi tytuł Honorowego Prezesa Koła Miejskiego PZW w Trzciance.
Ustępującemu prezesowi dziękowali także goście Grażyna Zozula oraz Edward Joachimiak, którzy wyrazili uznania dla dotychczasowych dokonań Czesława Rogosza w rozwój koła i popularyzację wędkarstwa w Trzciance.
Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowego prezes koła. Zgłoszono dwie kandydatury: Adama Bogrycewicz, dotychczasowego w-ce prezesa koła oraz Łukasz Kramkowskiego, gospodarza koła. Kandydaci zaprezentowali wizje rozwoju koła, po czym wędkarze zaczęli odpytywać kandydatów.
W wyniku głosowania niejawnego nowym prezesem koła został Adam Bogrycewicz, który zdobył 33 głosy. Na Łukasza Kramkowskiego głosowało 19 wędkarzy. 
Dokonano także wyborów uzupełniających do zarządu koła. Zgłoszono dwie kandydatury, wyraził zgodę tylko Łukasz Suśniak, którego w głosowaniu jawnym wybrano na nowego członka zarządu koła. 
Kolejnym elementem zebrania była dyskusja, w której głos zabierali zarówno wędkarze jak i zaproszeni goście. Wiele obietnic złożył starosta Tadeusz Teterus, który zadeklarował przede wszystkim, że jeśli jeziora Bąblino i Mositko trafią pod władzę powiatu, zostaną one oddane w użytkowanie PZW. 
Grażyna Zozula, I zastępca burmistrza Trzcianki, podziękowała za zaproszenie i zadeklarowała dalszą współpracę trzcianeckich władz z kołem wędkarskim.
Podczas dyskusji powrócił temat zakazu wędkowania na kanałach na rzece Noteć, co szczególnie bulwersuje wędkarzy. Wsparcie również w tej sprawie zadeklarowali Bogdan Tomaszewski, przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  oraz Lidia Pirtań, dyrektor biura zarządu ON. Ostatnim elementem dyskusji było ustalenie terminu akcji sprzątania brzegów jezior. Zapowiedziano, że odbędzie się ona w kwietniu, a ostateczny termin będzie podany po pierwszym posiedzeniu zarządu. 


 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Czesław Rogosz honorowym prezesem koła wTrzciance - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł