Dzień Wędkarza i 65lecie PZW

/ 5 zdjęć


Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich w Warszawie w dniu 19 marca 1950 r. z udziałem 270 delegatów reprezentujących 35 tys. członków powołano Polski Związek Wędkarski. Dla upamiętnienia tej daty ustanowiono Uchwałą Zarządu Głównego PZW „Dzień Wędkarza”.

13 lipca 1879 r. - w Krakowie, zostało powołane Krajowe Towarzystwo Rybackie, które zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających pod zaborami. Po 1907 roku jego działalność kontynuowało Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego. 29 stycznia 1932 r. został utworzony Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich (ZSTW) z siedzibą w Warszawie. Po zakończeniu działań wojennych, w latach 1945-46 działały w Polsce: Krajowe Towarzystwa Rybackie w Krakowie oraz Okręgowy Związek Sportowy „Warta” w Poznaniu. 16 lutego 1947 r. Zjazd delegatów towarzystw wędkarskich w Warszawie reaktywował działalność Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich.

Wzorem lat ubiegłych kontynuujemy organizowanie okolicznościowych imprez promujących działalność statutową związku. W roku jubileuszu przygotowujemy wystawę o historii PZW w połączeniu z ekspozycją prac plastycznych dzieci szkół podstawowych pt. „ Wędkarstwo w połączeniu z ekologią i ochroną środowiska”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone cennymi albumami. Odbędzie się spotkanie z władzami samorządowymi powiatu kutnowskiego, miast Kutno i Krośniewice oraz gmin : Kutno, Nowe Ostrowy i Strzelce. Seniorzy wędkarstwa poznają zasady działalności „Klubu seniora” działającego przy Okręgu Mazowieckim PZW. Dla dzieci będą warsztaty wędkarskie i spotkanie ze znanym przyrodnikiem na temat przyrody powiatu kutnowskiego. Przygotowaliśmy konkurs wiedzy o PZW. Zaprosiliśmy do części artystycznej młodzież z POW „TĘCZA” w Kutnie oraz zespół wokalny „Oktawa” działający przy Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy. Jest nam niezmiernie miło, że wydarzenia z okazji naszego święta objął swym Patronatem Starosta Kutnowski pan Krzysztof Debich. Również Zarząd Okręgu mazowieckiego nie odmówił pomocy przy realizacje tego zadania.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu w dniu 19.03. o godz. 11.00 w KDK w sali tarasowej na II piętrze . Wystawa będzie czynna do końca miesiąca marca. Szczególnie zasłużeni wędkarze zostaną wyróżnieni okolicznościowymi pucharami.

Prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs zostaną przekazane do Okręgu Mazowieckiego na następny konkurs ogłoszony przez Zarząd Okręgu, a któremu przewodniczy kol. Tadeusz Szewczyk – Sekretarz Okręgu.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (2)Dzień Wędkarza i 65lecie PZW - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł