Dzień Wędkarza w Kutnie

/ 51 zdjęć


19 marca to ważna dla Wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego data, to dzień ich święta „DZIEŃ WĘDKARZA” . Na meczu spinningowym Kół Nr 109 „METALURG” i Nr 110 „MIEJSKIE” z Kutna pływający razem Prezesi Kół Zbigniew Gralewski i Jacek Byczek doszli do wniosku, że trzeba zrobić z tej okazji wystawę starego sprzętu. Z czasem rozszerzając tę myśl dołożono : spotkanie kutnowskich seniorów wędkarstwa, konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, prezentację dokonań PZW na rzecz rozwoju wędkarstwa młodzieżowego. Nasza inicjatywa spotkała się pozytywnym oddźwiękiem ze strony Prezydenta Miasta Kutno, Wójtów Gminy Kutno i Nowe Ostrowy oraz Prezesa Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie. Wsparli nas : Kutnowski Dom Kultury, „TRANSMICHOR”, „MIKA”, bank „PeKaO”, „TOYA”, kutnowskie muzeum.


Od kilku miesięcy prowadziliśmy zbiórkę dawnego sprzętu wędkarskiego i innych akcesoriów niezbędnych do realizacji tej naszej pasji. Zaczęły napływać stare kołowrotki, bambusowe wędziska, spławiki, blachy, sadzyki i siatki metalowe. Nie zabrakło poradników wędkarskich, starych zdjęć oraz elementów wyposażenia wędkujących. Przy pomocy Dyrektora KDK i jego współpracowników organizujemy i montujemy wystawę. Fachowych rad udzielał specjalista z Muzeum Regionalnego pan Wasyl Dworecki, repatriant z Kazachstanu. Zaprosiliśmy młodzież z kutnowskich szkół i placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu powiatu. Z otrzymanych prac plastycznych przygotowujemy jeden z elementów wystawy, a powołane jury dokonuje wyboru najlepszych prac.
Honorowy Patronat sprawowali Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński i Prezes Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie Zbigniew Bedyński.


W trakcie otwarcia wystawy na , którą m.in. przybyli :
- Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda
- w – Ce Prezydent Miasta Kutno Jacek Boczkaja
- Wójt Gminy Kutno Jerzy Bryła
- Wójt Gminy Nowe Ostrowy Zdzisław Kostrzewa
- przedstawiciele Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie - V-ce Prezes Mirosław Konopko i Sekretarz Tadeusz Szewczyk oraz Członek Zarządu, szef kolegium sędziów Waldemar Grzelak
- dyrektor wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Andrzej Trzaskalski
oraz Kapelan Koła Nr 109 „METALURG” Ksiądz Prałat Jan Dobrodziej
ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego :
I. Kategoria szkoły podstawowe : nagrody + dyplomy
1. – Weronika Wałowska - nagroda Prezydenta Miasta Kutno
2. – Wiktor Weber - nagroda Wójta Gminy Kutno
3. – Sandra Szymańska - nagroda Wójta Gminy Nowe Ostrowy
wyróżnienia dla Klaudii Andrzejczak, Julity Galickiej, Magdaleny Lipińskiej, Natalii Lipińskiej i Zuzanny Wałowskiej 


II. Kategoria Gimnazja : nagrody + dyplomy
1. – Weronika Bednarek - nagroda Prezydenta Miasta Kutno
2. – Zbigniew Kukuła - nagroda Wójta Gminy Nowe Ostrowy
3. – Łukasz Mroczkowski - nagroda Wójta Gminy Kutno
wyróżnienie dla Marcina Szatkowskiego 


Również Prezesi Kół ufundowali specjalne nagrody wyróżniającym się małym artystom malarzom.
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „TĘCZA” w Kutnie przygotowała program artystyczny czym bardzo pozytywnie zaskoczyła wszystkich obecnych na otwarciu wystawy. Najlepsze prace zostały uhonorowane nagrodami i dyplomami. Kiedy młodzież zapoznana została się osiągnięciami sportu wędkarskiego, najmłodszych zaprosiliśmy do ”FIKOLANDU”.
Prelekcji było kilka a po nich częstowaliśmy młodzież owocami, słodyczami i sokami. Prezentacji dokonali działacze z Okręgu Mazowieckiego - Członek Zarządu, szef kolegium sędziów kol. Waldemar Grzelak i Bogdan Milewski oraz Marek Grzybowski z Koła „METALURG” i Zbigniew Kowalski z Koła Miejskiego.


Odbyło się spotkanie wspomnieniowe z seniorami kutnowskich wędkarzy. Wojewoda Paweł Bejda złożył wędkarzom życzenia wszelkiej pomyślności z okazji ich święta, a Kapelan Ks. Prałat Jan Dobrodziej przypomniał dzieje ich Patrona ,Św. Zenona z Werony. Prezydent Miasta Kutno wyróżnił pięknymi statuetkami szczególnie zasłużonych seniorów za wkład pracy na rzecz rozwoju kutnowskiego wędkarstwa. Z naszych Kolegów wyróżnienie otrzymali : Zygmunt Sienkiewicz, Tadeusz Witkowski i Wiesław Urbańczyk. Prezydent Miasta okolicznościowym grawertonem wyróżnił Zbigniewa Gralewskiego z Koła nr 109 „METALURG” z okazji 35 – lecia sprawowania funkcji Prezesa Koła. Przedstawiciele ZO PZW wręczyli pamiątkowe medale oraz okolicznościowe upominki. My, jako organizatorzy podjęliśmy naszych zasłużonych Kolegów dobrym ciastem i gorącymi napojami. Korzystając z okazji, że w Kutnie przebywał Szef i Sekretarz Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego wręczono licencje sędziowskie.
Wystawa w KDK Kutno będzie prezentowana do końca miesiąca marca.

 


5
Oceń
(13 głosów)

 

Dzień Wędkarza w Kutnie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł