'Dzień Wędkarza' - konkurs plastyczny

/ 17 zdjęć


W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie zorganizowaliśmy finał konkursu plastycznego dla dzieci szkól podstawowych z terenu naszego działania. Wpłynęło 255 prac. Konkurs był ogłoszony z okazji „Dnia Wędkarza” a dzień finału zbiegł się ze światowymi obchodami dnia wody.
„ Wędkarstwo w połączeniu z  ekologią i zdrowym wypoczynkiem nad wodą”.
Spotkanie z finalistami konkursu poprzedziła seria wykładów dla przyszłych adeptów wędkarstwa :
Historia i cele PZW –  Aleksander Rzeźnik, Sekretarz Koła
Sport wędkarski ze szczególnym uwzględnieniu kat. spławikowej, ogólne aspekty sędziowania, prezentacja sprzętu – Zbigniew Kowalski – sędzia  kl. krajowej, Marek Grzybowski – sędzia kl. okręgowej.
Zasady bezpiecznego dojazdu i przebywania nad wodą – asp. Edyta Machnik z KPP w Kutnie. Każde dziecko otrzymało specjalną broszurę o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą.
Ochrona środowiska w powiecie kutnowskim – Wice Starosta Kutnowski Zdzisław Trawczyński
Konkurs był objęty Honorowym Patronatem Posła na Sejm Pawła Bejdy i Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha, będący również fundatorami głównych wyróżnień.
Ponadto wsparcia udzielili fundując cenne nagrody : Prezydent Miasta Kutno, Burmistrz Krośniewic, Wójtowie Gmin: Kutno, Strzelce i Nowe Ostrowy, Przewodniczący Rady Powiatu oraz Miasta w Kutnie i Prezes OM PZW. Okręg reprezentowali – Tadeusz Szewczyk i Bogdan Milewski.
Wyniki konkursu – nagrody dla pięciu najlepszych z danej jednostki:
Miasto Kutno: 1.Paulina Żylak,2. Barbara Zawierucha, 3. Gabriela Walczak
Miasto Krośniewice: 1. Maciej Ślusarczyk, 2. Mateusz Smolczewski, 3. Adrian Kamiński
Gmina Kutno: 1.Alicja Jaciubek, 2.Zuzanna Jaciubek, 3.Malwina Błaszczyk
Gmina Strzelce: 1.Maja Chodorowska, 2.Mateusz Szymański, 3.Jan Milczarski
Gmina Nowe Ostrowy: 1.Kacper Górczyński, 2.Anna Szeluga, 3.Klaudia Szałańska
PCPR, SOSW, rodziny zastępcze: 1.Łotkowski Wiktor, 2.Katarzyna Michalska, 3.Filip Kamiński
Dzieci z Koła PZW „METALURG”: 1.Zuzanna Wawrzyńczak, 2.Martyna Cieślak, 3.Julia Nowicka
Nagrody główne i ich zdobywcy :
Kacper Górczyński
Paulina Żylak
Alicja Jaciubek
Barbara Zawierucha
Malwina Błaszczyk
Mateusz Szymański
oraz kilkanaście wyróżnień.
Nagrody specjalne :
- Prezesa OM PZW – Julia Królak
- w ramach realizacji programu PL-13 przez Starostwo Powiatowe :
Grzegorz Zawadzki – rower i sprzęt sportowy
Kacper Kubierecki – sprzęt sportowy
Mateusz Nalewajczyk – sprzęt sportowy
Nagroda specjalna Prezesa Koła Nr 109 dla opiekuna laureata I miejsca – Halina Marciniak gmina Nowe Ostrowy
Finał uatrakcyjnili młodzi artyści (wokal i taniec) z MDK Kutno i POW „Tęcza” Kutno.
Nagrody dla wykonawców części artystycznej: MDK Kutno – albumy z dedykacją Posła na Sejm Pawła Bejdy i POW „Tęcza” Kutno – sprzęt sportowy od Prezydenta Miasta Kutno
Na zakończenie przeprowadzono test ze zdobytej wiedzy dla dzieci. Udział 25 dzieci. Nagrody specjalne wędkarskie od Prezydenta Miasta, OM PZW, Koła i sklepu wędkarskiego „ARA”. Wygrała Martyna Cieślak przed Mają Chodorowską i Jankiem Milczarskim.
W trakcie uroczystości przedstawiciele OM PZW wręczyli odznaki za zasługi dla okręgu – Wice Staroście Kutnowskiemu Zdz. Trawczyńskiemu, Burmistrz Krośniewic J.B. Herman, Wójtowi Gminy Strzelce T. Kaczmarkowi.
Starosta Kutnowski wyróżnił specjalnymi pucharami zasłużonych dla rozwoju wędkarstwa w powiecie naszych członków – E. Grzybowską, K. Zdziarskiego i A. Rzeźnika.
Dla uczestników szkolenia i finału Koło zapewniło poczęstunek.
 

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

'Dzień Wędkarza' - konkurs plastyczny - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł