I Zawody Klubu Karpiowego CYPRINUS .

/ 3 zdjęć


„I Towarzyskie Zawody Karpiowe Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS” pod patronatem Koła PZW Strzelce Opolskie - Miasto."

  „I Towarzyskie Zawody Karpiowe nowo powstałego Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS” pod patronatem Koła PZW Strzelce Opolskie - Miasto"
Termin: 28-29.06, godz. 15:00 - 17:00 dnia następnego
Uczestnicy: członkowie Strzeleckiego Klubu Karpiowego "CYPRINUS"
 
Mile widziane kulturalne kibicowanie.
 
Z wędkarskim pozdrowieniem
W. Czapla 

Regulamin „I Towarzyskich Zawodów Karpiowych Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS” pod patronatem Koła PZW Strzelce Opolskie - Miasto

1.       W zawodach mogą brać udział tylko członkowie „Strzeleckiego Klubu Karpiowego CYPRINUS”.

2.        Zawody  mają charakter towarzyski, w przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy postarać się załatwić je pomiędzy zawodnikami, w koleżeńskiej atmosferze.

3.              Zawody rozgrywane  są kwalifikacji drużynowej ( Drużyna tj. dwóch zawodników).

4.            Ryby zaliczające się do klasyfikacji to karp i amur o wadze od 2kg.

5.           Nagrodzone zostaną miejsca 1,2,3 oraz największa ryba zawodów.

6.           O zwycięstwie decyduje łączna waga złowionych ryb przez daną drużynę.

7 .         Połów odbywa się metodą gruntową (włosową) przy użyciu dwóch wędek przez                każdego z zawodników.

8 .        Złowioną rybę zgłaszamy telefoniczne sędziemu i do czasu jego przybycia                            przechowujemy ją w worku.

9.        Karpie złowione w godzinach nocnych przechowujemy do  rana  i dopiero wtedy                  zgłaszamy połów sędziemu, amury zgłaszamy natychmiast ,                                  niezależnie od godziny.

1 0.   Zakaz używania żywych przynęt i zanęt.

        Zakaz nadmiernego spożywania alkoholu.

12 .   Wymagane jest bezwzględnie używanie maty karpiowej oraz podbieraka.

1 3 .   Ryby holujemy w obrębie swojego stanowiska. W przypadku wpłynięcia ryby w zestawy sąsiadów mają oni prawo zgłosić protest, wtedy ryba nie będzie zaliczona. (przypominamy koleżeńska atmosfera, tak więc protestów nie polecamy).

14.   Czynności związane z łowieniem mają prawo wykonywać tylko zawodnicy.

15 .   Ryba zacięta przed sygnałem  kończącym zawody musi zostać wyholowana maksymalnie do 20min po sygnale kończącym.

16. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania śmieci ze sobą.

17.    W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden      zawodnik. W razie rezygnacji z łowienia jednego zawodnika z drużyny drugi        może łowić jedynie na dwie wędki.

18.   Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, jednak            będzie to uprzednio konsultowane z zawodnikami.

19.   W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosujemy się do              regulaminu łowiska.

20.    Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w internecie.

21.   W przypadku niestosowania się do powyższego regulamin organizator ma            prawo zdyskwalifikować zawodników, bez zwrotu opłaty wpisowego.

22.   Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.


Plan zawodów
28.06.2014
15:00 – Spotkanie na łowisku

15:15– Oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk, wspólny grill
16:30 – Zajmowanie stanowisk, nęcenie
17:00 – Rozpoczęcie łowienia

29.06.2014
17:00- Zakończenie łowienia
17:30 – Oficjalne zakończenie. 

Koledzy koleżanki informuje się że w związku z zawodami akwen Spałek w tych dniach tzn. 28.06 - 29.06 2014 jest zarezerwowany dla Klubu karpiowego.  Akwen zamknięty decyzją    Dyrektora Biura  mgr inż. Jakuba Roszuka, do niedzieli godz. 17/00.       

Prosimy o wędkarskie zrozumienie.     

Zarząd Koła PZW- Strzelce Op. - Miasto.

 


5
Oceń
(5 głosów)

 

I Zawody Klubu Karpiowego CYPRINUS . - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł