II nabór wniosków w ramach PO RYBY 2007 - 2013


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku informuje o możliwości wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:

1. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Termin składania wniosków: od 26.09.2011r. do 04.11.2011r.

Miejsce i tryb składania wniosków: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, przy ulicy 28-go Lutego nr16, 78-400 Szczecinek; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ; a w czwartki od godziny 8:00 do 16:00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:

 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku,

 na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.szczecinek.pl ,

 na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.wzp.pl .

 


4.8
Oceń
(16 głosów)

 

II nabór wniosków w ramach PO RYBY 2007 - 2013 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł