Informacja dla wędkarzy Sekcji Wędkarskiej przy Stowarzyszeniu Piława Dolna.


Zarząd Sekcji Wędkarskiej działającej przy Stowarzyszeniu Piława Dolna, informuje naszych wędkarzy, że ze wzglęgu na zmiane i likwidacje niektórych zapisów w Regulamine Amatorskiego Połowu Ryb, przez PZW od 2016r., a dokładne przepisów dotyczących łowienia przez osoby do lat 14 i współmałżonków (II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW art. 6.a)b) i 8.), opracował swoją wersję omawianych przepisów.

Dlatego Zarząd Sekcji Wędkarskiej wprowadza z dniem 10.10.2015r., do Regulaminu Połowu Ryb obowiązujących na stawach Sekcji Wędkarskiej działającej przy Stowarzyszeniu Piława Dolna, własne nowatorskie przepisy:

Uchwała Zarządu Sekcji Wędkarskiej z dnia 10.10.2015r., dotyczącą połowu ryb na wodach Stowarzyszenia Piława Dolna, przez dzieci i młodzież do lat 14. Zarząd Sekcji Wędkarskiej działający przy Stowarzyszeniu Piława Dolna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, wprowadza prorodzinny zapis do Regulaminu połowu ryb obowiązującego na wodach Stowarzyszenia Piława Dolna.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym Art. 7. 3., z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełno-letniej posiadającej taką kartę. 

Zarząd Sekcji Wędkarskiej działający przy Stowarzyszeniu Piława Dolna zezwala aby każdy pełnoprawny Członek Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna, posiadający ważne zezwolenie na połów ryb na stawach Sekcji Wędkarskiej - Piława Dolna, może sprawować nadzór maksymalnie nad dwoma osobami do lat 14.
Poprzez nadzór rozumiemy wspólne wędkowanie w ramach swojego łowiska i limitu (rejestru) połowów ryb wyłącznie metodą gruntowo-spławikową.

Wędkarz sprawujący nadzór (czytaj opiekun osób do lat 14) łowiąc wspólnie z jedną lub dwoma osobami do lat 14., może łowić ze swoimi podopiecznymi, każdy z nich wędkuje wyłącznie przy użyciu jednej wędki. Na stanowisku wędkarskim mogą być zarzucone maksymalnie 3 wędki.
Opiekun sprawujący nadzór nad osobami do lat 14., ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo wędkujących z nim osób nieletnich oraz za przestrzeganie Regulaminu połów ryb na stawach Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje bezterminowo.

Jednocześnie Zarząd Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna podtrzymuje bezterminowo Uchwałę z dnia 31.07.2014r., mówiącą że, możemy zaprosić do wspólnego wędkowania tylko jedną osobę.

W zapisie tym czytamy:

Osoba która została zaproszona przez członka sekcji wędkarskiej do wspólnego wędkowania,
musi posiadać przy sobie kartę wędkarską zgodnie z USTAWĄ z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym:

Art.7.2.Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską" lub „kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa-posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Osoba która została zaproszona przez członka sekcji wędkarskiej do wspólnego wędkowania,
może łowić na jedną wędkę udostępnioną przez członka sekcji wędkarskiej tylko metodą gruntowo-spławikową.

Udostępniając swoją wędkę osobie zaproszonej członek Sekcji wędkarskiej może łowić tylko na jedną wędkę również metodą gruntowo-spławikową.
Oznacza to że, wędkarz-członek stowarzyszenia i osoba zaproszona nie mogą łowić metodą spinningową lub muchową.

Ostatnim zapisem w omawianej uchwale jest: „Każdy pełnoprawny Członek Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna, posiadający zezwolenie na połów ryb na stawach Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna, może udostępnić swoją wędkę w ramach swojego łowiska i limitu (rejestru) połowów ryb, osobie którą zaprosi do wspólnego wędkowania."

Oznacza to że, łowimy z osobą zaproszoną tylko na swoim stanowisku wędkarskim.
Wszystkie złowione ryby przechowujemy w jednej siatce zgodnie z limitem wagowym lub ilościowym.

Zarząd Sekcji Wędkarskiej działający przy Stowarzyszeniu Piława Dolna informuje naszych wędkarzy, trwają pracę nad całkowicie własnym regulaminem połowu ryb opartym na Ustawie o Rybactwie Sródlądowym i Rozporzedzeniami Minstra Rornictwa i Rozwoju Wsi.

Omawiane prace nadzoruje Kolega Daniel Kielarski i to do niego należy kierować wzystkie wnioski i propozycje dotyczące nowego regulaminu.

Zarząd Sekcji Wędkarskiej-Piława Dolna.
 


 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Informacja dla wędkarzy Sekcji Wędkarskiej przy Stowarzyszeniu Piława Dolna. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł