Zaloguj się do konta

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW KOŁA


                                                                                                                Koszalin, dnia 03.09.2015r.


                                                           
                                                                  OGŁOSZENIE


        Na podstawie §20 pkt 2 Statutu PZW, w związku z §53 pkt 6 i 7 tego samego statutu, Zarząd Koła nr 26 „ENERGETYK” zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków Koła „ENERGETYK” z pierwszym terminem na dzień 25.09.2015r o godzinie 18.00 , oraz drugi termin tego samego dnia o godzinie 18.15 w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie ul. Łużycka 55, w celu :


Porządek obrad:

1. Wyboru uzupełniającego Delegatów Koła na zjazd Okręgowy PZW.


                                                                                                                                  


                                                                                                                                   Zarząd Koła

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej