Informacja z pierwszego posiedzenia nowego zarzadu.


W czwartek, 24 listopada, trzy dni po walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym koła, członkowie nowo wybranego zarządu spotkali się, by ostatecznie ukonstytuować Zarząd. I tak na wniosek Prezesa Koła kol. Ryszarda Styperka podział stanowisk w Zarządzie Koła wygląda następująco:
 Zastępca Prezesa ds. sportu - kol. Maciej Urbaniak
Skarbnik- kol. Eugeniusz Szaj
Sekretarz- kol. Zbigniew  Jędrys
 Gospodarz- kol. Jacek Galas
Członek Zarządu - kol. Marcin Ruciński
 Członek Zarządu- kol. Ryszard Klimpel
Kolega Zbigniew  Jędrys, który przewodniczył walnemu zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu, wypełniając swoje obowiązki ,przewodniczył również posiedzeniu nowo wybranej Komisji Rewizyjnej / &16pkt 1 Reg. Komisji Rewizyjnej/i przekazał do wiadomości Zarządu podział funkcji w tej komisji.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- kol. Bogdan  Gmerek
  Zastępca  - kol. Sławomir  Korcz
 Sekretarz - kol. Leszek Raczyński
Prezes przekazał informacje odnośnie podziału funkcji w Sądzie Koleżeńskim Koła. I tak:
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego– kol. Tomasz Henka
 Zastępca kol. Maciej Lenarczyk
  Sekretarz  kol. Stefan Głowacki
Zarząd Koła Uchwałą nr 9/2021 /zgodnie z &57 pkt. 17 Statutu PZW/ zawnioskował do Zarządu Okręgu o zaakceptowanie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską w składzie:
 Przewodniczący kol. Bogdan  Gmerek
 Zastępca- kol. Mirosław Janiszewski
  Sekretarz - kol. Zbigniew Jędrys
Stosowne dokumenty przesłane zostały do ZO w Poznaniu w celu ich zatwierdzenia.
Zgodnie z&56 pkt. 3 i &57 pkt. 18 Statutu PZW, powołano na wniosek Prezesa , Rzecznika Dyscyplinarnego, w osobie  kol. Janiszewskiego  Mirosława.
Postanowiono również by posiedzenia Zarządu Koła odbywały się w ostatni czwartek miesiąca w godzinach  16.00 do 18.00
Egzaminy na kartę wędkarską w dniach i godzinach posiedzenia zarządu.
Skarbnik Koła przyjmuje składki w terminach bez zmian tzn. w miesiącach styczeń - maj w każdy piątek od g. 16.00 do g.18.00, w pozostałych miesiącach maj – 31.08 ostatni piątek miesiąca g.16 – 17, od 1.09 do 31.12 – ostatni czwartek miesiąca g.16-17. W pilnych przypadkach można się umawiać telefonicznie.
I to by były najważniejsze informacje z pierwszego posiedzenia Zarządu Koła .

 


4.8
Oceń
(4 głosów)

 

 Informacja z pierwszego posiedzenia nowego zarzadu. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł