Walne zebranie sprawozdawcze koła w dniu 25 stycznia 2015 r.


Informacja z odbytego walnego zebrania sprawozdawczego,
które odbyło się w dniu 25 stycznia 2015 r.

Zebranie zostało rozpoczęte w drugim terminie. Obecni byli oprócz naszych wędkarzy w ilości 47 na ogólny stan 791 członków koła - przedstawiciele okręgu radomskiego: Chmura Antoni, Błędowski Jacek i Pszczoła Jan.
Przewodniczący zebrania kol.Grabarczyk Grzegorz przedstawił poniższy porządek zebrania, który został zatwierdzony jednomyślnie przez zebranych wędkarzy:
1. Powołanie przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku spotkania.
3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2014, w tym sprawa zawieszonego w działalności zarządu koła.
6. Sprawozdanie z działalności finansowej Koła za rok 2014.
7. Preliminarz kosztów na rok 2015.
8. Sprawozdanie z działalności społecznej straży rybackiej.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
10. Sprawozdanie rzecznika dyscyplinarnego koła.
11. Sprawozdanie przewodniczącego sądu koleżeńskiego.
12. Regulamin zawodów wędkarskich na rok 2015.
13. Dyskusja i wolne wnioski..
14. Nagrody i upominki za „Wędkarza roku 2014”.
15. Zakończenie zebrania.
Omówię wybrane punkty z wyżej wymienionego porządku zebrania, i tak:
- kol.Mazur Andrzej pokrótce omówił działalność koła za rok 2014, w tym:
 liczebność koła;
 zawody organizowane przez koło;
 udział kol.Dąbrowskiego Patryka juniora, który wziął udział w mistrzostwach Polski;
 sytuację dot. zawieszenia zarządu koła, ukarania członków zarządu koła i czynności podjęte celem wyjaśnienia tejże sytuacji;
 o prawidłowej współpracy w trakcie zawieszenia zarządu koła z pełnomocnikiem koła kol.Błędowskim Jackiem;
 zmianę skarbnika koła.
- przedstawiono sprawozdania dot. gospodarki finansowej koła, działalności komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i rzecznika ds. dyscyplinarnych oraz społecznej straży rybackiej za rok 2014;
- zatwierdzono preliminarz koła na rok 2015;
- kol.Grabarczyk Grzegorz przedstawił nowe zasady sportu wędkarskiego na rok 2015 oraz terminarz wszystkich zawodów w kole;
- przedstawiciel okręgu przedstawił zagadnienia dot. okręgu radomskiego:
 sprawę badania ichtiofauny co trzy lata przez przedstawiciela Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 zarybianie wód będących we władaniu okręgu, w tym o redukcji w zarybianiu zbiornika domaniowskiego sumem;
 sprawa niedoboru znaków/hologramów/zezwoleń na kwotę około 7.000 zł w trakcie rozliczenia się skarbnika koła kol.Borucha Jana za rok 2013, sprawę tą pominął rzecznik dyscyplinarny okręgu, pomimo, że sprawa ta wyszła w drugim półroczu 2014 roku;
 dojazd nad zbiornik domaniowski na tzw. kamienie;
 budowa podestów wędkarskich na tzw. tamie od miejscowości Brudnów na w/w zbiorniku;
 oddanie zbiorników w miejscowościach: Zwoleń i Jagodno w roku bieżącym;
 w opracowaniu jest pod kątem dopłat i zezwoleń na wędkowanie na zbiorniku w Wólce Magierowej gm.Nowe Miasto;
 organizację memoriału o puchar Wesołowskiej na 40-lecie istnienia okręgu radomskiego;
 wrześniowa ogólnopolska olimpiada młodzieży, która ma się odbyć w Kozienicach;
 historia okręgów po reformie krajowej i o aktualnej walce o wody czy dążenie przez okręgi mające siedzibę w miastach wojewódzkich do tzw. monopolu;
 odnośnie opłat za wędkowanie, to składki winny być płacone dzierżawcom/użytkownikom wód;
 brak porozumienia z okręgiem piotrkowskim na dzień dzisiejszy odnośnie zbiornika sulejowskiego
- w trakcie dyskusji poruszono sprawę łowienia na zbiorniku w Jedlni Letnisko (zakaz łowienia pomiędzy tarasami widokowymi), jego renowacji czy odbudowy, o której mowa jest od kilku lat, spuszczenia wody z zalewu na borkach w Radomiu oraz o braku sędziów wędkarskich w kole;
- przed zakończeniem w/w zebrania odbyła się najważniejsza część dla wyróżnionych i nagrodzonych kolegów biorących udział w imprezach/zawodach wędkarskich koła.

I jak to w bajce bywa, byłoby to na tyle w mej wypowiedzi

 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Walne zebranie sprawozdawcze koła w dniu 25 stycznia 2015 r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł