IV edycja Belonady Zachodniopomorskiej

/ 1 komentarzySPNSOR GŁÓWNY: IZUMI - FISHING POLSKA.

 

Towarzyskie Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Morskim - Połów
Belon z"Brzegu".  1.Regulamin Zawodów Czwartej edycji
"BELONADY ZACHODNIOPOMORSKIEJ"-
Towarzyskie
Ogólnopolskie Zawody w Połowie Belon na Spinning i Muchę z brzegu
. 18-19 maja Dziwnów 2013r.: 1.1. "CZWARTA BELONADA
ZACHODNIOPOMORSKA", są to towarzyskie ogólnopolskie zawody w połowie Belon
na spinning i muchę z "brzegu". 1.2. Terenem zawodów jest morze (wody
wchodzące w skład Polskich Obszarów morskich oraz morze otwarte), w których
łowi się z brzegu, plaży lub brodząc w strefie przybrzeżnej. 1.3. Każdy uczestnik zawodów musi znać
aktualne wymiary i okresy ochronne ryb występujących na łowisku oraz posiadać
aktualne uprawnienia do wędkowania (licencje na czas zawodów zapewnia
organizator). Każdy zawodnik powinien posiadać odpowiedni sprzęt do mierzenia
ryb, wypinania oraz ich przechowywania. 1.4. W przypadkach wątpliwych co do
gatunku ryby należy po jej wypięciu, przed zabiciem sprawę zgłosić sędziemu i
dopiero po aprobacie rybę przeznaczoną do zabrania należy natychmiast zabić.
Wymiarowych ryb nie będących pod ochroną nie wolno z powrotem wpuszczać do
łowiska. 1.5. Niewymiarowe, lub będące pod
ochroną ryby należy po wypięciu natychmiast wypuścić do łowiska. 1.6. Przy lądowaniu ryby nie wolno korzystać
z pomocy osób trzecich, oraz innych zawodników. 1.7. Sprzęt wędkarski należy tak
używać, by nie zagrażać innym osobą. 1.8. Uczestnika, który w sposób
widoczny z powodu użycia narkotyków, alkoholu itd. Nie potrafi bezpiecznie
posługiwać się sprzętem należy wyłączyć z bieżącej tury i zdyskwalifikować. 1.9. W zawodach może wziąć udział
każdy zawodnik, który wpłaci wpisowe i podpisze się przy swoim nazwisku na
liście startowej. Co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i publikację zdjęć, filmu z jego osobą na potrzeby
organizatorów, na portalach współpracujących, nośnikach CD i DVD, oraz w prasie
wędkarskiej. 2.Miejsce i łowienie. 2.1. Miejscem zawodów jest morze
Bałtyckie, plaża w Dziwnowie, od falochronu (ujście rzeki Dziwny) w kierunku
Międzyzdrojów. Są to zawody z "brzegu", z dozwoloną opcją brodzenia w
spodnio-butach, do ich wysokości nie powodującej zalania. 2.2. Zawody odbędą się w dwóch
sześciogodzinnych turach, pierwsza tura 18 maja, druga 19 maja 2013r.. 2.3. Zawodnicy łowią w morzu
Bałtyckim, przy użyciu jednej wędki spinningowej, lub muchowej brodząc, w
dowolnie wybranym przez siebie miejscu, w obrębie terenu rozgrywania zawodów.
Po którym to mogą się przemieszczać dowolnie za plecami zawodników, w odległości
bezpiecznej. Zawodnik określa metodę połowu (spinning, lub muchówka) pobierając
kartę startową i do końca zawodów wędkuje wybraną metodą. 2.4. Minimalne  odległości
pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 25 metrów. Za obopólną zgodą
zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. 2.5. W trakcie trwania zawodów
zawodnicy poruszają się pieszo ( zabronione jest używanie pływadełek itp.
rzeczy, oraz przepływanie na odległe rafki). Zawodnicy mogą sobie udzielać
wszelkiej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, z wyjątkiem podbierania ryby,
prowadzeniaprzynęty
itd. 2.6. Po sygnale rozpoczynającym
zawody, zawodnicy wchodzą do morza. 2.7. Zawodnicy w trakcie trwania
sygnału końca zawodów, muszą niezwłocznie przerwać łowienie i jak najszybciej w
miarę bezpieczeństwa opuścić wodę. 2.8. Zawodnicy podczas zawodów mogą
używać dozbrojki z jedną kotwiczką trzygrotową o rozstawie do 2,5cm. i na
przyponie do 12cm. 2.9. Organizatorzy dopuszczają
brodzenie w spodnio-butach do wysokości bezpiecznej i przechodzenie na rafki
jeśli to nie powoduje zalania, ta opcja zostaje uzależniona od warunków
pogodowych. 3.Sprzęt i obchodzenie się z rybami. 3.1. Każdy zawodnik musi posiadać
siatkę, lub agrafki do przetrzymywaniaryb. 3.2. Zawodnik który złowi rybę
niewymiarową, lub nieprzepisowo musi niezwłocznie ją wypuścić. 3.3. Złowione ryby należy przechowywać
w stanie czystym, a ryby przeznaczone do zabrania powinny być uśmiercone. 3.4. Zawodnik jest zobowiązany przy
wszelkich przerwach w łowieniu (np. zmiana miejsca) musi wyjąć swój zestaw z
wody. 3.5. Lądowanie ryby ma pierwszeństwo.
Inni uczestnicy powinni zrobić miejsce holującemu rybę i nie przeszkadzać. Przy
równoczesnym holowaniu kilku ryb zawodnicy powinni się nawzajem porozumiewać i
ułatwiać sobie wyholowanie ryby. 3.6. Nakazane jest łowienie przy
użyciu jednej wędki, za pomocą kołowrotka i wędziska. Rodzaj kołowrotka
dowolny, zakazane jest używanie w czasie rzutu, prowadzenia i holu obcej
energii poza siłą mięśni zawodnika. 3.7. Długość wędziska dowolna.
Wędzisko musi posiadać co najmniej trzy przelotki oraz jedną szczytową. 3.8. Zezwala się na stosowanie
przyponów strzałowych min.300cm., oraz dozbrojek do przynęt z żyłki, lub
fluocarbonu do 12cm.długości, a średnica kotwic do 2,5cm, zamiast kotwiczki
głównej na blaszce. Zabrania się stosowania innego typu wabików, czy dozbrojeń
np. w postaci włóczki, wełny itp. Przynęta musi być zakończona kotwiczką,
najlepiej bez zadziorową. 3.9. Zabrania się stosowania
preparatów zapachowych (atraktorów), nęcenia ryb i łowienia na przynęty
naturalne. Nie dotyczy to zapachu własnego przynęt miękkich (twistery, rippery
itp.). łowimy tylko na przynęty sztuczne metodą spinningową, lub muchową. 4.System zbrojenia wędki i przebieg zawodów. 4.1. Groty haczyka o 3 ostrzach muszą
mieścić max. średnice do 2,5cm. Dozwolone jest zastąpienie kotwiczki głównej
systemem odsunięcia kotwiczki od blaszki za pomocą przyponu do max.12cm
długości. Przynęta musi być zakończona kotwiczką, zakazane jest stosowanie tzw.
Wełny. 4.2. Wszystkie haczyki na przynęcie
głównej muszą być mocowane przegubowo (nie dotyczy to twisterów na główkach
jigowych) 4.3. Zabrania się łowienia "na
szarpaka", używania kuli wodnej, spirolino i tym podobnych dodatków
zwiększających masę właściwą zestawów.   4.4. W czasie rzutu należy szczególną
uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Należy obserwować teren, który jest w zasięgu
sprzętu. Rzut może być wykonywany tylko wtedy, gdy rzucający jest pewny
(przynęta musi cały czas być w zasięgu wzroku rzucającego), że nie spowoduje
zagrożenia dla innych, znajdujących się po bokach osób. 4.5. W zawodach łowi się ryby
występujące w łowisku i określone przez organizatora. 4.6. Należy przestrzegać wymiarów i
okresów ochronnych. Obręby ochronne oraz tarliska są wyłączone z zawodów. 5.Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za: 5.1. Rozpoczęcie (wejście do morza)
zawodów przed sygnałem, lub kontynuacje wędkowania po sygnale końca zawodów. 5.2. Przemieszczanie się w trakcie
zawodów inaczej niż pieszo (np. przepływając). 5.3. Nie zdanie karty startowej w
czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku). 5.4. Udzielenie pomocy przy
podbieraniu ryby, lub łowienie poza terenem zawodów. 5.5. Stawienie się na zawody w stanie
niepełnej sprawności psychofizycznej, lub używanie środków zmniejszających tę
sprawność w czasie trwania zawodów. 5.6. Za nie sportowe i nie etyczne
zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego, czy innych
zawodników (po jednorazowym ostrzeżeniu ustnym przez sędziego). 5.7. Wykroczenie przeciw ochronie
zwierząt np. łowienie "na szarpaka" pomimo wcześniejszego ostrzeżenia
sędziego. 5.8. Zgłoszenie niewymiarowej lub
będącej pod ochroną, albo złapanej przez innego zawodnika ryby, jako swojej.
Również manipulowanie długością ryby jest niedopuszczalne i powoduje
dyskwalifikacje w zawodach. 5.9. Używanie sprzętu niezgodnie z
regulaminem i stosowanie atraktorów zapachowych i przynęt naturalnych, oraz
stosowanie dozbrojek z tzw. „wełny”, powoduje dyskwalifikacje w turze.. 6.Zasady. 6.1. W zawodach do wyniku zaliczane są
wszystkie gatunki ryb prawidłowo zapięte w pysk (głowę) i zgodnie z ich
wymiarem i okresem ochronnym dla danego gatunku. 6.2. Belona nie ma wymiaru ochronnego,
lecz na potrzeby zawodów organizator wprowadza wymiar ochronny 40cm. dla belon. 6.3. Pozostałe ryby wymiar i okres
ochronny zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.   6.4. Jeśli podczas holu ryby nastąpi
sygnał kończący łowienie, zawodnik musi natychmiast (jeszcze w trakcie sygnału)
głośno krzyknąć "RYBA", wówczas ta ryba zostaje zaliczona do
punktacji. 6.5. Stosowanie dwóch kotwiczek, lub dwóch
przynęt równocześnie, powoduje dyskwalifikacje zawodnika w zawodach, również
nie stosowanie się do zaleceń i komend sędziego po jednorazowym upomnieniu
powoduje dyskwalifikacje w zawodach. 7.Obowiązuje następująca punktacja: a)Belona
za wymiar 100pkt.plus 5pkt. za każdy dodatkowy centymetr. b)Łosoś,
Troć 250pkt./5pkt. c)Sieja,
Pstrąg 200pkt./5pkt. d)Dorsz
50pkt./2pkt. e)Torbut,
Gładzica itp. (pozostałe flądrowate) 25pkt./1pkt. f)Pozostałe
ryby 10pkt./1pkt. Przykład: 7.1. Dodatkowy centymetr traktuje się
wynik za każdy rozpoczęty centymetr np.: DORSZ 42,3cm. (wymiar 38cm.) 50pkt + 5
(4,3cm.=5cm.)x2pkt. = 60pkt.BELONA 70,8cm. (wymiar 40cm.) 100pkt. + 31
(30,8cm.=31cm.)x5pkt. = 255pkt. 7.2. Pomiar jest dokonywany w
zaokrągleniu do pełnych cm., a zgodność pomiaru jest potwierdzana na karcie
startowej przez zawodnika i sędziego. Wynik stanowi suma punktów za złowione
ryby. 

Informacje dodatkowe

 • Typ zawodów: 
  GRAND PRIX
 • Data/Miesjce zawodów: 
  2015-07-01 / ( » » )
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
  00:00
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: 00:00 do 00:00
 • Kwatery w pobliżu 
  meteor-turystyka.pl


2.3
Oceń
(3 głosów)

 

Zobacz kto wybiera się na tą imprezę:wybieram się tam!

IV edycja Belonady Zachodniopomorskiej - opinie i komentarze

WolnyAWolnyA
0
Proszę o uzasadnienie zakazu używania nitek ( wełny ) za miast kotwiczek !!! Cała Skandynawia łowi na nie i nic się złego nie dzieje. No chyba że lubicie podczepiać belony za bok :) Dodam tylko od siebie, że ryba na wełnie lepiej walczy i cała i zdrowa wraca do wody jeśli jej nie chce się zabrać. A na zawodach tym bardziej powinno się łowić humanitarnie. Na szczęście w porę się dowiedziałem, co i jak i nie wpłaciłem kasy na " IMPREZĘ " (2013-05-06 10:50)

skomentuj ten artykuł