IV Puchar Wisły Wyszogród 2011 - plan czasowy przebiegu zawodów


Czas mija nieubłaganie i już za tydzień i dwa dni spotkamy się na IV Pucharze Wisły Wyszogród 2011. Poniżej podajemy plan czasowy zawodów oraz regulaminy i informację na temat rezerwacji rzeki Wisły w dniu 1 maja dla innych wędkujących.

Jednocześnie przypominamy , iż sekretariat zawodów zaczyna pracę od godziny 5.00 i już o tej godzinie będzie można potwierdzić przybycie na zawody i odebrać stosowne dokumenty uprawniające do startu w zawodach.

Przebieg zawodów - 1 maja 2011r.

1. 5.00 – 6.10 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych oraz mapek z terenem zawodów.

2. 6.10 – 6.20 – Odczytanie regulaminu zawodów .

3. 6.20 – 6.30 –Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów.

4. 6.30 – 7.00 – Dojście do łowiska

5. 7.00– 13.00 –Rozpoczęcie łowienia ( jedna sześciogodzinna tura )

6. 13.00 – 13.15 – Zdanie kart startowych sędziom ( na łowisku lub w sekretariacie zawodów).

7. 13.15 – 14.00 – Praca Komisji Sędziowskiej zejście zawodników z łowiska.
8. 14.00-14.10 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy , czas na ewentualne protesty.

9. 14.10 – 14.50 – Rozdanie nagród, pamiątek , oraz losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich zawodników zawodów.

10. 14.50 – Obiad oraz zakończenie zawodów.


Organizatorzy

Okręg Mazowiecki PZW

Zarząd Koła Nr.54 SUM w Wyszogrodzie , iż w dniu 1 maja 2011 r ( niedziela ). rzeka Wisła wraz z starorzeczami na odcinku od miejscowości Wola Czerwińska ( 582 km. ) do miejscowości Rakowo ( 594 km. ) po stronie wyszogrodzkiej.

ZAREZERWOWANA

W tym dniu w godzinach 6.00 – 14.00 odbędą się na wyżej wymienionym odcinku rzeki
OTWARTE OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE - IV PUCHAR WISŁY – WYSZOGRÓD 2011 prosimy o niezajmowanie miejsc.

Zawody zgłoszone do kalendarza imprez Okręgu Mazowieckiego oraz Państwowej Straży Rybackiej.
Za utrudnienia przepraszamy

Zarząd Koła Nr. 54 SUM
w Wyszogrodzie

Zarząd Koła Nr. 54 PZW w Wyszogrodzie informuje iż , w dniu 01.05.2011r. ( niedziela) w godz. 5.00 – 14.00 obowiązuje zakaz wodowania na bulwarze łodzi oraz poruszania się obiektami pływającymi wędkarskimi na odcinku rzeki Wisły od Woli Czerwińskiej do Rakowa.


Na wyżej wymienionym odcinku rzeki Wisły w tym dniu zostaną rozegrane Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe – IV Puchar Wisły Wyszogród 2011 .

Zawody zgłoszone do Państwowej Straży Rybackiej , Okręgu Mazowieckiego oraz RZGW.

Regulamin IV Pucharu Wisły Towarzyskich Ogólnopolskich Zawodów Spinningowych Wyszogród 2011

1. IV Puchar Wisły są otwartymi zawodami towarzyskimi.
2. Miejscem zawodów jest rzeka Wisła od miejscowości Wola Czerwińska ( 582 ) do miejscowości Rakowo ( 594 ) wraz z starorzeczami które są bezpośrednio połączone z rzeką , są to zawody z brzegu ,na żywej rybie. ( 12 km. )
3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a znaczek który otrzyma na odprawie z logo IV Pucharu Wisły przypina na lewym ramieniu( w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika ).
4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie, do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie, po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.
5. Zawody odbędą się w jednej sześciogodzinnej turze.
5.1 Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.
5.2 Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo ,zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb.
5.3 Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta rzeki.
5.4 Zawodnicy podczas zawodów mogą używać haków z zadziorem.
5.5 Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika , zabrania się brodzenia w spodnio-butach.
5.6 Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,
- nie zdanie karty startowej w czasie ( 15 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów )
- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,
-łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,
- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego )
4. W dzisiejszych rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb drapieżnych : boleń , jaź , kleń , szczupak , okoń zgodnie z wymiarami ochronnymi , szczupak 50 cm, boleń 40 cm , jaź i kleń 25 cm, okoń 18 cm.
4.1 Obowiązuje następująca punktacja : ( aktualna na dzień 01.01.2011r , w wypadku wystąpienia zmian zostaną one naniesione dotyczy punktacji)
a) szczupak – 500 pkt za wymiar plus 50 pkt za każdy dodatkowy centymetr,
b) boleń – 400 pkt/ 50
c) jaź , kleń – 150 pkt/ 35
d) okoń – 50 pkt / 20
Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20 cm 2 mm uzyskujemy 50 pkt za wymiar oraz 60 punktów za długość powyżej wymiaru.
Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma pkt za złowione ryby.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba , w dalszej długość wszystkich złowionych ryb potem ich ilość a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową : szczupak , boleń , jaź , kleń , okoń.
Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.
Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł. , w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.
W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.


Punktacja i regulamin poszczególnych kategorii.
I. Ogólne wyniki zawodów.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego.
Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba , w dalszej długość wszystkich złowionych ryb potem ich ilość a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową : szczupak , boleń , jaź , kleń , okoń. ( ustalenie organizatora )
II. Kategoria U – 22 ( dla zawodników w wieku 18- 22 lata )
Punktacja jak w rozdziale pierwszym.
III. Najdłuższa Ryba Zawodów , Najdłuższy Szczupak Zawodów , Najdłuższy Boleń Zawodów , Najdłuższy Okoń Zawodów , Najdłuższy Kleń Zawodów , Najdłuższy Jaź Zawodów .
Wśród tych kategorii zwyciężają najdłuższe ryby mierzone z dokładnością do 1mm.
IV. Najlepszy Zawodnik Powiatu Płockiego .
Kategoria dla tylko dla zawodników z powiatu płockiego . Zwycięzca zostanie wyłoniony po podliczeniu sumy długości wszystkich złowionych ryb w zawodach.
V. Najlepszy Zawodnik Okręgu Mazowieckiego.
Kategoria dla wszystkich zawodników z Okręgu Mazowieckiego. Zwycięzca zostanie wyłoniony po podliczeniu ilości złowionych ryb . W przypadku uzyskania jednakowej ilości szt. ryb o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba , w dalszej długość wszystkich złowionych ryb,następnie gatunek ( ustala się następującą kolejność gatunkową : szczupak , boleń , jaź , kleń , okoń.)
VI. Najlepszy Zawodnik z poza Okręgu Mazowieckiego
Kategoria dla wszystkich zawodników z poza Okręgu Mazowieckiego. Zasady takie jak w rozdziale V.
VII. Najlepszy Zawodnik Ziemi Wyszogrodzkiej.
Kategoria dla wszystkich uczestników zawodów . Zwycięzca zostanie wyłoniony po podliczeniu największej ilości szt. złowionych okoni. W przypadku uzyskania jednakowej ilości szt. ryb o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba , w dalszej suma długości wszystkich złowionych ryb.
IX. Uczestnik Wszystkich Edycji Pucharu Wisły.
Zwycięzca tej kategorii zostanie wyłoniony w drodze losowania wśród zawodników , którzy uczestniczyli we wszystkich edycjach Pucharu Wisły.

ORGANIZATORZY

Zapraszamy również kibiców.

 

Informacje dodatkowe

 • Typ zawodów: 
 • Data/Miesjce zawodów: 
  / ( » » )
 • Godzina/Miesjce zbiórki: 
 • Czas trwania zawodów: 
  od godziny: do
 • Kwatery w pobliżu 
  meteor-turystyka.pl


4.2
Oceń
(17 głosów)

 

IV Puchar Wisły Wyszogród 2011 - plan czasowy przebiegu zawodów - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł