Zaloguj się do konta

Jeziora Rydzówka i Harsz łowiskami specjalnymi?

Być może już wkrótce na jeziorach Rydzówka i Harsz staną się łowiskami specjalnymi. Tym samym zbiorniki te zostaną zagospodarowane w pierwszej kolejności, jako elementy budowy wielkiego kompleksu wędkarsko-rekreacyjnego pod hasłem Mazurskie Centrum Wędkarstwa.

W ramach realizacji projektu „Mazurskie Centrum Wędkarstwa” , aktualnie prowadzone są analizy lokalizacyjne dla rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego. Rozważane są dwie lokalizacje dla ww. projektu: jezioro Rydzówka, które aktualnie jest dzierżawione przez podmiot prywatny oraz jezioro Harsz zarządzane aktualnie przez PZW.

Obecny dzierżawca jeziora Rydzówka jest zainteresowany przekształceniem go w jezioro specjalne oraz stworzeniem stosownej infrastruktury wędkarskiej. Z kolei w miejscowości Harsz lokalizację projektu popiera lokalna społeczność. Zgodnie z planami, do końca września opracowany zostanie zakres niezbędnych działań zarówno organizacyjnych, jak i inwestycyjnych w celu przygotowania jezior do spełniania nowej funkcji. Powyższe palny po akceptacji obecnych zarządców tych wód i konsultacji w Urzędzie Marszałkowskim będą podstawą do sporządzenie plany finansowania przedsięwzięcia. Jednym ze źródeł finansowania projektu mamy nadzieje będą środki UE będące w gestii władz województwa. Po zakończeniu prac planistycznych przedstawimy zakres prac związanych z rozbudową infrastruktury wędkarskiej oraz jej docelowy stan.Jezioro Rydzówka – położone na wschód od Srokowa i na zachód od Węgorzewa zajmuje powierzchnię 527,8 ha. Dno zbiornika jest piaszczyste i kamieniste. Wszystkie wyspy na jeziorze (jest ich 5) objęte są ochroną rezerwatową krajobrazowo-faunistyczną Z jeziora wypływa rzeka Czarna, prawy dopływ rzeki Omęt. Na północy znajduje się natomiast ujście Kanału Mazurskiego.

Jezioro Harsz – zlokalizowane jest w pobliżu miejscowości Harsz, Okowizny, Pozezdrza iWęgorzewa. Zajmuje powierzchnię 216 ha. Dno jest zarośnięte roślinnością podwodną i muliste. Na południowym krańcu rozmieszczone gospodarstwa agroturystyczne i niewielkie hoteliki w miejscowości Harsz.


Opinie (1)

jurek

To bardzo przykre dla wędkarzy -------niedługo nie będziemy gdzie mogli łowić -------myślę że to jezioro należące do PZW ----nigdy nie wpadnie w wasze łapy . [2009-07-17 20:14]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej