Karty wędkarskie wydane przed 1997 r. utraciły ważność.


Informujemy, iż posiadacze kart wędkarskich wydanych przed dniem 31.01.1997 r. powinni wymienić swoje karty wędkarskie, ponieważ karty wydane wcześniej są nieważne.
Aby wykupić zezwolena na amatorski połów ryb u skarbnika koła na rok 2019 należy posiadać aktualną kartę wedkarską. Posiadaczy "starych kart" informujemy, że przed wymianą dokumentu u Starosty należy najpierw zgłosić się do koła w celu otrzymania aktualnego (nowego) zaświadczenia o zdanym egzaminie na kartę wędkarską!
Każdy wędkarz mający nieważną kartę wędkarską musi zdać ponownie egzamin. Koło, może zwolnić z wnoszenia takiej opłaty za egzamin, jeżeli ma stosowną uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła o nie pobieraniu opłat za egzaminy na kartę wędkarską.

Poniżej zamieszczono pismo Zarządu Głownego PZW z Warszawy w sprawie wymiany kart wędkarskich.


 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Dokumenty (1)Karty wędkarskie wydane przed 1997 r. utraciły ważność. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł