Komunikat dotyczący składek!!!


Zgodnie z poluzowaniem obostrzeń na stronie Okręgu zamieszczono komunikat:


" W związku z wejściem w życie Rządowego I etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19,

Zarząd Okręgu z dniem 20 kwietnia znosi zakaz rozprowadzania składek członkowskich i zezwoleń na amatorski połów ryb przez skarbników Kół.

 

Jednocześnie zobowiązuje się skarbników do wywieszenia obwieszczenia w miejscach rozprowadzania znaków o zasadach bezpieczeństwa oraz do stosowania wszystkich wytycznych wynikających z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w szczególności do:

- ograniczenia liczby osób przebywających w pomieszczeniu w którym odbywa się rozprowadzanie znaków PZW - do 1 osoby (nie wliczając rozprowadzających znaki),

- nakaz stosowania przez osoby rozprowadzające znaki PZW - maseczek, rękawiczek i innych adekwatnych do sytuacji środków ochronnych i dezynfekcyjnych,

  1. - zabrania się rozprowadzania znaków PZW w domach (w miejscu zamieszkania skarbnika, gdzie przebywają inni domownicy)"

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Komunikat dotyczący składek!!! - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł