Konkurs Koła nr 109 w Kutnie - WĘDKĄ CZYSTYM WODOM CZEŚĆ

/ 10 zdjęć


Koło nr 109 PZW „METALURG” w Kutnie ogłasza konkurs plastyczny i literacki o nagrodę Prezesa Koła „Wędką czystym wodom cześć”
pod Patronatem: Posłów na Sejm RP VIII Kadencji, Starosty Kutnowskiego, Przewod. Rady Powiatu, Prezydenta Kutna, Burmistrz Krośniewic oraz Wójtów Gmin : Kutno, Dąbrowice, Nowe Ostrowy i Strzelce.
Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo nad wodą i ochronę środowiska naturalnego za pomocą znaku plastycznego i słowa literackiego. Promocja regionu i gmin z terenu naszego działania. Jest to zadanie włączone do obchodów „Tygodnia Czystości Wód”.
Tematyka prac:
Uprawianie sportu wędkarskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą.
Problematyka ekologii oraz czystości akwenów wodnych i ich otoczenia.

Do konkursów zapraszamy :
plastycznego – kategorii uczniów klas I – III i kategorii uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z ww. miast i gmin oraz będących członkami Koła i dzieci wędkarzy Koła PZW „METALURG”.
literackiego – uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych ( w tym wygasających klas gimnazjalnych) z ww. miast i gmin oraz będących członkami Koła i dzieci wędkarzy Koła PZW „METALURG”.
Prace plastyczne mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską (malarstwo, plakat, grafika, rysunek bez oprawy). Format prac A4.
Wiersz składający się z 10-20 wersów.
Najlepsze prace zostaną wyróżnione cennymi nagrodami książkowymi.
Do każdej z prac należy załączyć „Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego i literackiego Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie” – materiały sklep „ARA”.
Prace należy przekazać organizatorom w terminie do 07 kwietnia 2019 r. na adres „ Sklep „ARA” Kutno ul. Narutowicza 8 – Skarbnik Koła PZW METALURG.
Prace zostaną ocenione przez komisje konkursowe pod przewodnictwem wybitnych znawców plastyki i literatury, w skład komisji wchodzą również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie i Koła Nr 109 PZW „METALURG”.
Miejscem finału będzie scena główna Kutnowskiego Domu Kultury w dniu 25 kwietnia 19 r.
Godz. 8.50 – otwarcie finału oraz kwadrans o : wędkarstwie, ochronie dorzecza Ochni, bezpieczeństwo nad wodą.
9.40 – II śniadanie dla uczestników finału
10.00 – wręczenie wyróżnień połączone z występami artystycznymi dzieci i młodzieży
W imieniu inicjatorów serdecznie zapraszamy. Osoby do kontaktu i pomocy : 1.Dla wszystkich uczestników –Z. Gralewski–531373202; 2.Strzelce–R. Cieślak–609279497; 3.Gmina Kutno–A.Rzeźnik–504746450; 4.Nowe Ostrowy–J. Koliński–539092425;5.Krośniewice i Dąbrowice–K. Zdziarski–604264223.
Zdjecia z archiwum Koła.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Konkurs Koła nr 109 w Kutnie - WĘDKĄ CZYSTYM WODOM CZEŚĆ - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł