Konkurs -Strzelce Opolskie 2014

/ 8 komentarzy / 2 zdjęć


Ogłaszam "Konkurs" dla społeczności naszego koła PZW Strzelce Op. - Miasto. 

Wystarczy znać odpowiedź na proste pytanie: 

Od kiedy oficjalnie świętujemy Dzień Wędkarza, należy podać okoliczności  i przyczyny jego powstania.  

Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do 19.03.2014r.

Zwycięzcę wyłonimy w dniu naszego święta. 

Odpowiedzi w formie komentarzy pod tym ogłoszeniem. 


Serdecznie pozdrawiam i zapraszam.

            Krzysztof O. 


 


5
Oceń
(5 głosów)

 

Konkurs -Strzelce Opolskie 2014 - opinie i komentarze

moczykij77moczykij77
0
Święto to obchodzimy w dniu 19 marca począwszy od roku 2008 w którym to własnie święto to powstało. Ustanowiono to świętow celu uświadomienia, że różnimy się od rybaków, którzy łowią dla korzyści a wcześniej by zaspokoić głód. Wędkarze natomiast wędkują dla przyjemności i sportu. Wcześniej było to święto Ryboustwa i wędkarstwa. (2014-03-14 17:38)
jurek1950jurek1950
0
Dzień 19marca został ustanowiony Dniem Wędkarza na Nadzwyczajnym Zjeździe PZW,który odbył się w październiku 2007r. i został on wpisany do nowego statutu związku w $4pkt5.Datę 19 marca wybrano dla upamiętnienia powstania PZW.Swoją drogą,proponuję zmianę tej daty na porę letnią.Jakaś okazja dla jej uczczenia się znajdzie. (2014-03-14 18:28)
jurek1950jurek1950
0
A tak na marginesie.Pozwolę sobie przytoczyć tutaj głos ze Zjazdu założycielskiego PZW:"jestem przekonany, że Wasz dzisiejszy zjazd działaczy z wędkarstwa z całego kraju jest zjazdem rewolucyjnym, jest zjazdem, który likwiduje dotychczasowy, anormalny, kapitalistyczny charakter organizacji, przekształci i dopasuje ją do potrzeb klasy robotniczej..."I co my właściwie świętujemy? (2014-03-14 19:11)
karoolka21karoolka21
0
Dzień Wędkarza :) obchodzony jest od 19.03.2008r, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW ustanowił ten dzień by upamiętnić powstanie PZW, a mianowicie 19.03.1950 :) (2014-03-14 20:02)
adam-kowalczukadam-kowalczuk
0
Miłośnicy wędkowania długo czekali na swoje święto – Dzień Wędkarza obchodzony jest dopiero od 2008 roku. Łowienie ryb było niegdyś warunkiem przetrwania – do dziś niektóre lokalne społeczności, na przykład w Ameryce Południowej czy na Antarktydzie żywią się praktycznie wyłącznie tym, co sami zdołają złapać. Jest jednak różnica między rybołówstwem a wędkarstwem. To drugie jest formą sportu, w dodatku jedną z najstarszych. W starożytnym Rzymie na przykład na łowienie dla przyjemności mogli pozwolić sobie tylko najbardziej zamożni. W Polsce wędkowanie czysto rozrywkowe zaczęło zdobywać popularność pod koniec XIX wieku, wtedy też powstały pierwsze kluby zrzeszające miłośników rekreacji z wędką w ręku. Z czasem rozwinęły się rozmaite metody wędkowania, takie jak spinning, metoda spławikowa czy spławikowo gruntowa. Obecnie profesjonalny sprzęt wędkarski to niemały wydatek. Najlepsi oczywiście nie muszą się przejmować pieniędzmi, bo profesjonalne ligi umożliwiają czołowym wędkarzom zapewnienie sobie pokaźnych dochodów. W większości miejsc na świecie organizowane są turnieje i konkursy, a samo wędkarstwo jest regulowane według ściśle określonych praw na poziomie krajowym. Ponadto od 1912 rekordy rejestruje Międzynarodowy Związek Zawodów Rybackich. Obecnie Polski Związek Wędkarski ma około 600 tysięcy członków. Choć powszechnie wędkarstwo uważane jest za męski sport, na przestrzeni ostatnich lat można dostrzec nieco więcej kobiet z wędką w ręku. Być może ten stan rzeczy ma swoje korzenie w dawnej tradycji, kiedy to mężczyźni byli łowcami, których rolą było zapewnieni pożywienia rodzinie. Dziś jednak niewiele złowionych przez wędkarzy ryb ląduje na stole – większość wraca do swojego naturalnego środowisko. W przypadku wyjątkowo dużego okazu, rybę czeka zwykle jeszcze krótka sesja zdjęciowa. (2014-03-15 19:01)
balon7777balon7777
0
Mi pozostało tylko podsumowanie.Nie ulega wątpliwości, iż dzień 19 marca został ustanowiony Dniem Wędkarza na Nadzwyczajnym Zjeździe PZW,który odbył się w październiku 2007r..Dlaczego wybrano tą datę? Dla uświadomienia sobie co świętujemy może trochę historii. Za początek zorganizowanej działalności wędkarskiej w Polsce przyjmuje się dzień 13 lipca 1879r,kiedy to w Krakowie powołano Krajowe Towarzystwo Rybackie, które zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających pod zaborami.. Od samego początku Towarzystwo, obok spraw organizacyjnych, zajmowało się zarybianiem rzek i ochroną rybostanu, badaniami ichtiofaunistycznymi i krzewieniem oświaty rybackiej.W IX wieku oraz w okresie międzywojennym,aż do 1949r. wędkarstwo w Polsce przybierało różne formy.Przełomowym był roku 1949,w którym ,decyzją administracyjną ,sprzeczną z ówczesnym prawem o stowarzyszeniach,został zawieszony Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich.W dniu 19 marca 1950r,na polecenie władz politycznych,doszło do założycielskiego zjazdu PZW na którym tow.Żelazny mówił:".Znaczy to, że wędkarstwo, jako organizacja masowa, przez swoją dydaktyczną i społeczną działalność realizować będzie hasła klasy robotniczej, że wasza organizacja razem z całym społeczeństwem włączy się w nurt życia społecznego, w nurt walki o nowe jutro socjalistyczne". i dodawał"... Jestem przekonany, że wasz dzisiejszy zjazd działaczy wędkarstwa z całego kraju jest zjazdem rewolucyjnym, jest zjazdem, który likwiduje dotychczasowy anormalny, kapitalistyczny charakter organizacji, przekształci i dopasuje ją do potrzeb klasy robotniczej". I na koniec.Całkowicie popieram zdania pana Jerzego Komara,który w swoim artykule na ten temat .napisał: Ktoś wiszący u klamki ZG PZW napisał, że statut z roku 2007 jest unacześnieniem. I to jest prawda. Ten statut unacześnia myślenie o organizacji hobbystycznej, które dawno już umarło w świecie, przynajmniej tym, który się rozciąga na zachód od wschodniej rubieży Unii Europejskiej. Ten statut nadal ubezwłasnowolnia koła, które są jedyną siłą Związku, a oddaje pełnię władzy, tyleż kosztownej, co w tym wymiarze zbędnej, organowi centralnemu – Zarządowi Głównemu. No cóż.Mamy takie święto jakie mamy.Składamy sobie nieraz zdawkowe,nieraz szczere życzenia i na tym zazwyczaj się kończy. (2014-03-16 13:10)
moczykij77moczykij77
0
Adam - ściągnięte z Wikipedii !!! Kropka w kropkę (2014-03-19 11:37)
jurek1950jurek1950
0
no a z czego miał ściągnąć? Ważne,że wie gdzie szukać. (2014-03-19 13:18)

skomentuj ten artykuł