Zaloguj się do konta

ŁAWKI NA J. LESIONKI

OGŁOSZENIE :


INFORMACJA

do członków Koła PZW Sieraków

Zarząd Koła 119 PZW w Sierakowie zawiadamia wszystkich użytkowników pomostów znajdujących się nad jeziorem LESIONKI o ich usunięcie w terminie do 31 maja 2014 roku. Po tym terminie pomosty zostaną usunięte na koszt ich właścicieli. Informuję również o bezwzględnym zakazie wycinania trzcin i krzewów nad tym jeziorem.

Aby otrzymać pozwolenie na budowę pomostu należy kolejno uzyskać zgodę Koła (opiekuna) oraz pozwolenie na budowę stanowiska od Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można na stronie internetowej Okręgu PZW w Poznaniu.

Za Zarząd
Prezes

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej