Zaloguj się do konta

Liga kół - zawody okręg Częstochowa 2014

Chciałem zainteresować członków koła nowymi zawodami organizowanymi pierwszy raz w tym roku, chciałbym się dowiedzieć czy są może chętni aby utworzyć zespół 8 osobowy i wystartować w zawodach, jeśli to możliwe jeszcze w tym roku.

Poniżej opis zawodów, a na forum temat i czekam na chętnych niech piszą, może by się udało zebrać skład.

W dniu 14.02.2014 przedstawiciele pięciu kół z naszego okręgu, podpisali
porozumienie o zorganizowaniu konkursu o najlepsze koło wędkarskie w
Okręgu Częstochowa. Konkurs otrzymuje nazwę "LIGA KÓŁ" i jest otwarty, z
tym, że przystępujące koło musi zaakceptować warunki uzgodnione przez
założycieli.Jeśli znalazłyby się inne koła z naszego Okręgu chcące uczestniczyć w
Konkursie , mogą zgłaszać się pod numerem telefonu 502299124Regulamin :1. Do udziału w Konkursie zgłosiły akces koła:

Hutmar

Kłobuck

Mykanów

Okoń-Dospel

Śródmiejska

2. W każdych zawodach może brać udział maksymalnie 8 wędkarzy
reprezentujących dane koło, do klasyfikacji bierze się pod uwagę wynik
maksymalnie 7 zawodników. Przy starcie 8 wędkarzy odlicza się jeden,
najsłabszy wynik.

3. Ustalono miejsca i daty rozegrania zawodów:

11 maj 2014 "zbiornik Wodociągów" kategoria spławik - zbiórka godz. 7.00

8 czerwiec 2014 " zbiornik Ostrowy " zawody gruntowe - zbiórka godz. 6.00

19 październik " Poraj " kategoria spinning, zakończenie konkursu - zbiórka godz. 7.00

4. W każdych zawodach prowadzimy klasyfikację indywidualną, a suma wag wędkarzy z każdego koła określa zwycięskie koło.

5. Indywidualne nagrody otrzymuje pierwsza piątka w klasyfikacji po
zakończeniu każdych zawodów. Klasyfikujemy według wagi ryb ? 1 pkt za
każdy gram wagi zgłoszonych i zaakceptowanych przez sędziów ryb.

6. Zwycięska drużyna otrzymuje Puchar Przechodni podczas podsumowania
rywalizacji. Po każdych zawodach ustalane jest miejsce danego koła,
równoznaczne z ilością małych punktów. Mniejsza suma małych punktów
(przy równej ilości suma wag ryb) określa klasyfikację kół.

7. Wpisowe w wysokości 240 zł przekazuje organizatorowi przedstawiciel koła, najpóźniej dwa dni

przed zawodami.

8. Przedstawiciel koła przedstawia organizatorowi w dniu zawodów listę wędkarzy koła w ustalonej

przez siebie kolejności.

9. W losowaniu stanowisk do zawodów spławikowych i gruntowych biorą
udział tylko kapitanowie kół. Losują numerki od 1 do 5 a ich zawodnicy
otrzymują numery odpowiednio - według przedstawionych list. Przykład:
Koło "A" losuje nr 3 więc ich zawodnicy według kolejności z listy
otrzymują stanowiska: 3; 8; 13; 18; 23; 28; 33; 38 .

10. Losowanie w zawodach spinningowych z łodzi: organizator przygotuje
20 podwójnych numerków od 1 do 20 i losują wszyscy uczestnicy.
Wylosowana cyfra oznacza także numer łodzi. Pierwszą połowę czasu
wędkowania "rządzi" (wybiera miejsce wędkowania) kolega, który pierwszy
wylosował numer łodzi.

11. Podczas zawodów gruntowych i spławikowych przewidujemy w połowie zawodów jednogodzinną przerwę na posiłek.

12. Grupę sędziowską podczas ważenia ryb po zawodach tworzą przedstawiciele poszczególnych kół - po jednym z każdego koła

13. Punkty sporne negocjowane są w tym samym składzie i uznane za ważne po przegłosowaniu.

14. Zwycięskie koło otrzymuje Puchar Przechodni i przetrzymuje go do
następnego roku. Gdy nie obroni dostaje replikę pucharu a oryginał
przekazuje zwycięskiemu kołu.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej