Mandaty za wykroczenia


Mandaty za wykroczenia

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.


Dokonywanie amatorskiego połowu ryb bez posiadania wymaganych dokumentów - 200 zł

Dokonywanie amatorskiego połowu ryb:
1. o wymiarach ochronnych - 100 zł
2. w okresie ochronnym - 200 zł
3. w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń
hydrotechnicznych piętrzących wodę - 100 zł
4. łososiowatych i lipieni - więcej niż jedną wędką - 200 zł
5. wędką w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych
w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa - 200 zł
6. wędką w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą - 100 zł
7. wędką przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z wyjątkiem łowienia ryb pod lodem- 200 zł
8. łososiowatych kuszą - 300 zł
9. kuszą na szlaku żeglownym - 300 zł
10. kuszą od dnia 15 października do dnia 15 maja - 300 zł
11. kuszą przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie - 300 zł kuszą w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych - 300 zł
Dokonywanie amatorskiego połowu raka błotnego lub raka szlachetnego - 300 zł
Brak rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb - 200 zł
Niewykonanie przez uprawnionego do rybactwa obowiązku trwałego oznakowania narzędzi rybackich w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela - 200 zł

 


3.7
Oceń
(6 głosów)

 

Mandaty za wykroczenia - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł