METALURG Kutno po zebraniu sprawozdawczym

/ 9 zdjęć


W dniu 2 marca 2019 r. w nowych salach Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny dom” odbyło się 44.Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW nr 109 „METALURG” Kutno za rok 2018, które jednocześnie nakreśliło plany pracy, zawodów i imprez rekreacyjnych w roku 2019.
Rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy pamięć o Kolegach, którzy odeszli na wieczne wędkowanie i wręczenia wyróżnień z klasyfikacji „Wędkarz Roku’2018” :
I – Przemysław Saczuk
II – Marek Grzybowski
III – Zbigniew Gralewski
Kolejne miejsca zajęli : Mikołaj Derej, Szymon Błaszczyk i Jarosław Koliński.
Zebranie prowadził kol. Alek Rzeźnik, a protokółował Kol. Rafał Wawrzyńczak.
Po sprawozdaniach Zarządu i Komisji Koła nastąpiła ożywiona dyskusja, która głównie dotyczyła małego udziału młodych wędkarzy w życiu Koła, brak ciekawych i zróżnicowanych łowisk na zawody, mały udział ogółu wędkarzy w pracach Koła. Zaproponowano zmiany w regulaminie klasyfikacji wędkarza roku począwszy od 2020 r. Podjąć próbę zorganizowania zawodów feederowych na kanale Żerańskim. Komisja Rewizyjna bardzo dobrze oceniła finanse Koła oraz realizację planów w roku 2018. Sąd Koleżeński nadal bezrobotny co dobrze świadczy o członkach Koła. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 200 egzaminów, z czego 171 egzaminów nieodpłatnych dla młodzieży. Zrealizowaliśmy program wspólnie z Prezydentem Miasta Kutno w kutnowskich szkołach podstawowych. My egzaminowaliśmy bezpłatnie, Prezydent sfinansował materiały szkoleniowe, opłaty za karty wędkarskie, upominki dla najlepszych oraz słodki poczęstunek dla uczestników. Był to projekt zaproponowany przez Prezydenta miasta i pokrywający się z działaniami PZW. Dodatkowo przeprowadziliśmy egzaminy w szkole na terenie gminy Kutno oraz w ośrodku dla osób słabo słyszących prowadzonym przez starostwo powiatowe. Korzystaliśmy ze społecznego wsparcia tłumacza języka migowego, żony naszego wędkarza Przemka Saczuka. Bardzo pozytywnie została oceniona współpraca z OM PZW, Kolegium Sędziowskim i Klubem Seniora OM PZW. Wiele ciepłych słów padło pod adresem władz samorządowych z terenu naszego działania, a szczególnie współpracy z Prezydentem miasta Kutno i pracownikami Urzędu Miasta.
Prezes Koła przedstawił propozycje planów pracy na rok 2019 i preliminarz wydatków. Zebrani zaakceptowali zaproponowane propozycje zobowiązując jednocześnie Zarząd do poszukiwania ciekawych łowisk na zawody wędkarskie : spławikowe i feederowe. Miejsca zawodów podlodowych i morskich są w pełni akceptowalne. Nadal wiele uwag jest do rozwlekłości przy uregulowaniu prawnym łowiska Skrwy lewobrzeżnej i Soczewki. W porozumieniu z OM PZW rozpatrzeć sprawę dalszego użytkowania łowiska „ROGAL” – silne zarastanie. Kol. Tomasz Grabowski w imieniu Gminy Strzelce zaproponował wspólną organizację zawodów dla samorządów z powiatu kutnowskiego na zbiorniku „GLINICE” w Koziej Górze. Dalsza aktywacja młodzieży i seniorów w życiu PZW.
Kilku Kolegów wyraziło zainteresowanie reaktywacji grupy SSR i umówiło się na zebranie inaugurujące powstanie SSR przy Kole. Odpowiedzialny za dalsze kroki kol. Tadeusz Kaczmarek.
Kolega M. Piątek zgłosił wniosek o wystąpienie do OM PZW, Prezydenta Kutna i Starostwa o wyróżnienie kol. Z. Gralewskiego – Prezesa Koła z okazji 40 – lecia sprawowania tej zaszczytnej funkcji w Kole oraz 45 lat pracy na rzecz PZW.
Zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i posprzątaniem Sali.
Niestety frekwencja nie zbyt wysoka - ok. 16 %, ale to dotyka zdecydowaną większość Koł.

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

METALURG Kutno po zebraniu sprawozdawczym - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł