Zaloguj się do konta

Mistrzostwa w Połowie Troci i Łososia INA 2019

Zarząd Koła PZW nr 45 w Stargardzie zaprasza na 6tą edycję "Mistrzostw w Połowie Troci i Łososia - INA 2019". Zawody mają charakter otwarty i towarzyski.
Zbiórka w dniu zawodów 20 stycznia (niedziela) 2019 roku o godz. 07.30-8.00 - Poczernin. Osoby przybyłe w dni poprzedzające zawody mogą kontaktować telefonicznie lub mailowo z przedstawicielami koła w celu uzyskania informacji i pomocy.
Rzeka Ina od mostu na drodze gruntowej łączącej Witkowo z Tychowem do mostu drogowego drogi nr 142 przed miejscowością Strumiany (woda górska odcinek od długości ok. 55km).
Rzeka o zmiennym nurcie, na odcinku Stargard – Sowno i dalej do m. Goleniów jest rzeką górską. Na tym odcinku o szerokości do 15m, średnia głębokość 1 - 2m z zagłębieniami do 3m. Na niewielu odcinkach spotkać można pozostałości faszynowania koryta rzeki. Otoczenie rzeki to odcinki z przewagą łąk i niewielkimi odcinkami zadrzewionymi. Dużo odcinków o utrudnionym dostępie przy wyższych stanach wody. Na niewielu odcinkach spotykane są przybrzeżne pasy trzciny.
Uczestnicy
Posiadacze zezwoleń na połów ryb na wodach Okręgu PZW Szczecin na 2019r (zarówno opłaty roczne oraz okresowe-górskie).
Klasyfikacja i punktacja
Do klasyfikacji zaliczane są ryby:
- łosoś od 35 cm –wyłącznie formuła (c&r) złów i wypuść
- troć od 35 cm w formule (c&r) złów i wypuść
Połów ryb dozwolony jest metodą spinningową i muchową tylko z brzegu i brodząc. Bez limitu ilościowego ze względu na formułę c&r.
Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy wstępnie zgłosić bezpośrednio po złowieniu na numer telefonu Sędziego podany na wizytówce lub identyfikatorze. Dostarczenie zdjęć do komisji sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić do godziny 13:00. Zgłoszenie każdej ryby musi zostać potwierdzone przez świadka połowu, bądź pierwszego napotkanego zawodnika. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie sms/mms podając dane: imię nazwisko zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nazwisko świadka połowu.
Zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie tj. Do godz. 13.30 komisji sędziowskiej, co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym. Jedno zdjęcie z pomiarem ryby otrzymaną miarką pozwalające w sposób bezsporny określić długość ryby (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki wraz z rybą). Ryba z ułożoną miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem prostym. W razie jakichkolwiek wątpliwości długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika na miarce w górę od długości ryby. Oraz drugie zdjęcie zawodnika trzymającego złowioną rybę wraz z identyfikatorem. Oprócz tego zawodnik powinien przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci zdjęć lub krótkiego filmu, potwierdzających fakt uwolnienia ryby (w miarę możliwości).
Punktacja:
- łosoś, troć – 1 punkt za każdy rozpoczęty centymetr długości ryby, o ilości punktów decyduje łączna długość złowionych ryb. (np. Ryba o długości 66,6 cm = 67 pkt.). Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne. Każda próba zafałszowania lub spreparowania wyniku lub też pozyskania ryb w nieregulaminowy sposób będzie skutkowała dyskwalifikacją i podaniem informacji o tym do wiadomości ogółu.
Opłata startowa-przed dokonaniem wpłaty prosimy o zapoznanie się z całym programem zawodów, który jest zarazem regulaminem oraz harmonogramem zawodów.
Wpisowe na zawody wynosi 50,00zł .
Kobiety oraz młodzież do lat 16 zwolniona jest z opłaty wpisowego.
Młodzież do lat 16 musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna!!!
Wpisowe należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2019r:
W przypadku wpłat gotówkowych w siedzibie Koła lub na konto Koła Bank PEKAO S.A 1 oddział Szczecin
Nr konta: 51124038131111001048500958 z dopiskiem: "Zawody INA 2019"
Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o dokonywanie wpłat na podane konto w wyznaczonym terminie bądź o bezpośrednio w siedzibie koła pod adresem: 73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 21a w dniach: poniedziałki i piątki w godzinach 13.00-17.00. Wpłata jest potwierdzeniem udziału w zawodach.
Pozyskane środki z opłaty startowej przeznaczone zostaną na zakup nagród i poczęstunku dla uczestników zawodów.
Kontakt z organizatorem zawodów:
Polski Związek Wędkarski Okręg Szczecin Koło nr 45 w Stargardzie ul. Wojska polskiego 21a
tel.: 915772217 - telefon w siedzibie koła
skarbnik: kol. Mariusz tel.:600852559
email: kolejarz.stargard@wp.pl
Nasze strony: www.kolejarz-stargard.wedkuje.pl oraz www.facebook.com/kolejarz.stargard

Informacje dodatkowe

  • Organizator: Zarząd Koła PZW nr 45 w Stargardzie
  • Typ zawodów:
  • Data/Miejsce zawodów: 2019-01-20 / Poczernin (Zachodniopomorskie » Stargardzki)
  • Godzina/Miejsce zbiórki: 08:00 /
  • Czas trwania zawodów: od godziny:08:00 do 13:00
  • Opłaty startowe: 50,00 zł
  • Nagrody: Upominki i nagrody rzeczowe
  • Sponsorzy: Koło PZW nr 45 w Stargardzie, Zawodnicy(wpisowe), Pan Janusz Tartanus,

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej