Zaloguj się do konta

Opłaty morskie - relaks z Kołem Metalurg Kutno

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie: dowodu uiszczonej opłaty przez osoby fizyczne na prowadzenie połowów z brzegu lub innych niż statek urządzeń pływających;
Opłaty:
7,00 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
11,00 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
42,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
32,00 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.1832 i 2161)
OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY.
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane niżej konto.
Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.
Ważne: Okres ważności uprawnień biegnie od dnia wniesienia opłaty.
W/w opłaty należy wnosić na konto Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku na rachunek: NBP O/Gdańsk 60 1010 1140 0003 5822 3100 0000
W tytule przelewu proszę podać: "za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres ...(tydzień/miesiąc/rok) " oraz "Imię i Nazwisko"
Pobrano ze strony Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w dn. 19.09.20r.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej