Most graniczny Gubin - apel do wędkarzy Gubina i okolic


Sprawa dotyczy obrębu ochronnego znajdującego na odcinku most graniczny z Guben do końca wyspy teatralnej w Gubinie - na tym odcinku występuje całkowity zakaz wędkowania i czynienia czynności szkodliwych dla ryb.Każdy kto nie będąc do tego uprawnionym wstępuje do obrębu hodowlanego lub ochronnego łamie przepisy art.27a pkt.4 i 5, przypominam także że niszczenie oznakowań obrębu hodowlanego lub ochronnego jest ścigane przez prawo.Polacy wykupujący dodatkowe zezwolenie do wędkowania na wodach przygranicznych landów niemieckich,wędkując po niemieckiej stronie w świadomy sposób łamią polskie prawo zakazujące połowu ryb w tej wodzie i będą ścigani przez uprawnione do kontroli organy.Po stronie niemieckiej mają być też umieszczone tablice w języku niemieckim i polskim informujące o stanie prawnym wody od elektrowni wodnej do końca wyspy.Zwracam się z prośbą do wszystkich wędkarzy i obywateli którym nie jest obojętny stan ichtiofauny i narybku wpuszczanego do tego obszaru i rzeki Lubszy o telefony do straży rybackiej lub policji w Gubinie .Wykroczenia z art. 27a kierowane są do sądu powszechnego.
Kierownik SSR Gubin R.Szumocki

 


2.5
Oceń
(20 głosów)

 

Most graniczny Gubin - apel do wędkarzy Gubina i okolic - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł