Nie Nadzwyczajne Walne w Chrobrym

/ 2 komentarzy

W dniu 25-V-2015 r.odbyło się nie Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła 168"Chrobry"tylko zwykłe zebranie. Tak więc członkowie koła zostali wprowadzeni w błąd. Statut PZW w rozdziale poniżej jasno określa:

                                                                       ROZDZIAŁ VI                                                                                                                                                                      Koła Związku                                                                                                                                                                           &-53

                                                            

  7.Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach do których zostało zwołane. A więc temat poruszany na zebraniu powinie dotyczyć tylko wyboru Komisji Rewizyjnej. Po wyborze Komisji Rewizyjnej  powinno nastąpić zakończenie zebrania. Pragnę sprostować błąd we wcześniejszym materiale pt. Nadzwyczajne Walne w Chrobrym. Informuję że nie byłem członkiem Komisji Skrutacyjnej tylko przewodniczącym Komisji Uchwał I Wniosków wraz z kol.Władysławem Kaczmarkiem. Najważniejszej komisji - Komisji Skrutacyjne nie powołano.Wnioskowałem o jej powołanie. Nie powołano Komisji Wyborczej oraz Komisji Mandatowej. Rozumiem że przy niskiej frekwencji można było pewnych komisji nie powoływać. Jednak decyzję w tym zakresie powinno podjąć przez głosowanie Walne Zgromadzenie. Natomiast o nie powoływaniu w/w komisji zadecydował przewodniczący zebrania twierdząc że są zbędne.  Dziwi mnie pewna nieścisłość dotycząca składu Komisji Rewizyjnej. Zgłosiłem wniosek o powołanie Komisji Rewizyjnej w cztero osobowym składzie. Głosowanych miało być pięciu kandydatów.Kandydat z najmniejszą  ilością głosów był by w odwodzie do przyszłej kooptacji. Wniosek przyjęto jednogłośnie /18 czł/ w formie uchwały. Zdziwienie budzi fakt że w materiale z zebrania jest wyszczególniona Komisja Rewizyjna w składzie 3 osobowym. A więc kolejny raz zignorowano najwyższą władzę jaką jest Walne Zgromadzenie Członków Koła. Na zebraniu dokonano kilku uzupełnień tj.Sąd Koleżeński, Rzecznika Dyscyplinarnego itp. Konia z rzędem temu kto wie przez kogo zostali zgłoszeni i kto na nich głosował.                     Z przykrością stwierdzam że na wskutek nieznajomości Statutu PZW oraz ignorowanie jego zapisów zebranie było tylko wielką farsą.                                                                                                        

 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Dokumenty (2)Nie Nadzwyczajne Walne w Chrobrym - opinie i komentarze

slawomir66slawomir66
0
A co na takie zachowania i ruchy ZO PZW w Poznaniu czy OKR w Poznaniu. Czy oni nie widzą problemu. A może po co wnikać może samo sie jakoś poukłada. Panowie porażka. (2015-05-31 08:30)
piotr 0206piotr 0206
0
Jakoś członkowie ZO PZW nie znaleźli czasu na obsługę zebrania. A szkoda. (2015-05-31 08:34)

skomentuj ten artykuł