Nowe Władze Koła nr 2 Gdańsk - Orunia


W dniu 17 stycznia w salce w siedzibie Okręgu Gdańskiego przy ul.Rajska 2 ,odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła nr.2 Gdańsk – Orunia. W zebraniu uczestniczyli członkowie koła oraz przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku kol. Piotr Szpryngier. Przed złożeniem poszczególnych sprawozdań przez ustępujące Władze Koła, nastąpiła dekoracja odznaczonego Srebną Odznaką PZW kol. Wiesław Sowiński ,po czym Prezes A. Chęciński oficjalnie podziękował ustępującym Władzom Koła za osobiste zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu na rzecz Koła.

Następnie zgodnie z procedurą zebrania i Ordynacją Wyborczą odbyły się niezbędne formalności związane z prawidłowościami tego rodzaju spotkań jak i wybór prowadzącego zebranie i powołanie niezbędnych do tego celu komisji. Po złożeniu poszczególnych sprawozdań przez ustępujące Władze Koła i na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Prezesowi jak i Zarządowi Koła.

Po kolejnych procedurach związanych z wyborem nowych Władz Koła w wyniku czego Prezesem Koła na następną kadencję został ponownie wybrany kol. Andrzej Chęciński ,a nowo wybrany skład Zarządu Koła przedstawia się następująco :

Prezes Zarządu :
kol. Andrzej Chęciński

Zarząd :
V-ce Prezes ds. finansowych – skarbnik - kol. Zdzisława Fajer
V-ce Prezes ds. organizacyjno-sportowych - kol. Janusz Rygwelski
Sekretarz - kol. Jacek Buczyński
Gospodarz - kol. Andrzej Jachimowski
Członek Zarządu - kol. Wiesław Sowiński

Komisja Rewizyjna :
Przewodniczący - kol. Janusz Korczak
Członek Komisji - kol. Tadeusz Olszewski
Członek Komisji - kol. Franciszek Niemaszewski

Sąd Koleżeński :
Przewodniczący - kol. Andrzej Moszczyński
Członek Sądu - kol. Adam Kmieć
Członek Sądu - kol. Ryszard Dubiak

Rzecznik Koła :
kol. Ryszard Dubiak

Komendant SSR :
kol. Ryszard Dubiak

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów :
kol. Andrzej Chęciński
kol. Janusz Rygwelski
Zastępca Delegata na OZD :
kol. Wiesław Sowiński

Na koniec chciałbym dodać , że najwyższą Władzą tego koła jest Walne Zebranie Członków naszego Koła , którzy to wybierając Władze , udzielają im mandatu do godnego reprezentowania tego Koła , jednak siła tego Koła to jego członkowie ,którzy wybierają do władz ludzi godnych tych stanowisk.
Jak zawsze na tego typu zebraniach , toczyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy Koła, Okręgu i PZW.
rygwel61

 


4.2
Oceń
(11 głosów)

 

Nowe Władze Koła nr 2 Gdańsk - Orunia - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł