Zaloguj się do konta

Nowy Prezes Okręgu PZW Szczecin

W niedzielę 9 sierpnia br. w Szczecinie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu PZW w Szczecinie. Zjazd został zwołany w związku z rezygnacją dotychczasowego Prezesa Okręgu   Emiliana Pilcha, który przewodził naszemu okręgowi przez dwa lata. Prezes Emilian Pilch złożyć rezygnację uzasadniając ją złym stanem zdrowia. Ustępujący Prezes podziękował wszystkim   za współpracę i zadeklarował wszelką pomoc i dzielenie się swoim wieloletnim doświadczeniem w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Jedynym zgłoszonym przez Komisję Wyborczą kandydatem na Prezesa Zarządu Okręgu był   Grzegorz Rogalewicz,  dotychczasowy Prezes Koła „Wędkarz” w Pyrzycach. Z sali nie  padła żadna kandydatura. W takiej sytuacji nie było wątpliwości, co do wyników głosowania. Prezesem Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie na najbliższe dwa lata został Grzegorz Rogalewicz, któremu należą się słowa uznania za podjęcie   się tak ważnej i odpowiedzialnej roli. Należy przypuszczać, że Grzegorz Rogalewicz zrealizuje swoje zamierzenia związane ze sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem naszego okręgu, czego należy mu życzyć. Nowy Prezes do momentu wyboru był wieloletnim Prezesem pyrzyckiego koła wędkarskiego, jest doświadczonym działaczem PZW. Ma ogromny wkład w powstaniu reprezentacyjnego łowiska „ Sicina”, jest czynnym wędkarzem oraz   strażnikiem SSR. Jego słowa wypowiedziane po wyborze „ przyszedłem tutaj pracować, wraz z całym zarządem dla dobra nas wszystkich” mogą być znamienne i są wykładnikiem jego determinacji w realizacji zamierzonych celów, z których kilka najważniejszych przedstawił zebranym. Faktem godnym uwagi była obecność na Zjeździe Prezesa ZG PZW Dionizego Ziemieckiego, który m.in. przedstawił uczestnikom Zjazdu obecne realia naszego okręgu szczecińskiego na tle całego PZW oraz  kilka ciekawostek związanych z przyszłością naszego wędkarstwa.
Prezesowi Grzegorzowi Rogalewiczowi gratuluję wyboru i   życzę satysfakcjonującej realizacji zamierzonych przedsięwzięć i oby mu nikt w tym nie przeszkadzał.
 

Opinie (1)

halski021

Prezes ZG PZW - Dionizy Ziemiecki -- jak o czymś piszemy , to chociaż nazwiska piszmy poprawnie . [2015-08-19 11:00]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Święto samorządu

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim podejmującym codzienną…