Nowy Regulamin Połowu Ryb na 2016r.


W dniu 30.12.2015r., Zarząd Sekcji Wędkarskiej działający przy Stowarzyszeniu Piława Dolna, przyjął nowy regulamin połowu ryb (zwanym regulaminem łowiska) na 2016r. Nowy regulamin obowiązuje na wodach stowarzyszenia od 1.01.2016r.

REGULAMIN ŁOWISKA

1. Uprawnionym do rybactwa (gospodarz wody) jest Stowarzyszenie Piława Dolna.
Piława Dolna 58-241, ul. Główna 72.
Gospodarz -  tel. 661-170 - 467,
Społeczna Straż Rybacka – tel. 530 - 716 - 482
Strona internetowa: wedkarzzdolnej.wedkuje.pl

2.   Łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu ryb przez cały rok.

3.  Połów ryb w łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osobę posiadającą przy sobie kartę wędkarską
oraz imienne zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa na dany rok kalendarzowy tj. Stowarzyszenie Piława Dolna.

4.  Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w
Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. oraz innych przepisów wydanych jej tj.  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie a także przestrzegać Regulaminu Łowiska w którym zawarto następujące wymiary ochronnych ryb:

a)  obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka i sandacza do 50 cm,
b)  obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35cm oraz powyżej 60 cm,
c)  obowiązuje wymiar ochronny amura do 45cm,
d)  obowiązuje wymiar ochronny lina do 30 cm,
e)  obowiązuje wymiar ochronny leszcza do 40 cm,
f)   obowiązuje wymiar ochronny jazia do 25 cm,
g)  obowiązuje wymiar ochronny wzdręgi do 15 cm,
h)  obowiązuje wymiar ochronny okonia do 15 cm.

6.  Niedozwolony jest połów ryb w okresach ochronnych ustanowionych dla:
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja.

7. Obowiązują następujące limity ilościowe ryb złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska:
-  karp 12 szt/rok, amur 8 szt/rok, lin 5 szt/rok,
-  szczupak 2 szt/doba
-  leszcz 3 szt/doba
-  Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 2 kg w ciągu doby.

8. Obowiązują następujące okresy wędkowania - letni i zimowy:
-    w okresie od 01.05 do 31.09 zezwala się na wędkowanie w godzinach od 4.00 do 23.00,
-    w okresie od 01.10 do 30.04 zezwala się na wędkowanie w godzinach od 6.00 do 20.00,
-    w okresie od 01.05 do 31.09 zezwala się na wędkowanie w godzinach nocnych z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

9.  Na łowisku zezwala się na wędkowanie z lodu od świtu do zmierzchu                
tj.  1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

10.  Dopuszcza się pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.
Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

11.  Na łowisku obowiązuje zakaz:
a)  budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza łowiska,
b)  nęcenia pieczywem
c)  połowu na tarlisku oznaczonym tablicami
d)  dokarmiania ptactwa
e)  kąpieli na terenie całego akwenu wodnego.
f)   wędkowania ze środków pływających,

12.  Obowiązuje prowadzenie rejestru amatorskiego  połowu ryb wymienionych w punkcie 4 f.
Gatunek ryby, datę połowu oraz wymiar w centymetrach wpisujemy do rejestru zaraz po złowieniu i wpuszczeniu do siatki.

13.  Każdy wędkujący po zakończeniu wędkowania ma obowiązek uprzątnąć swoje stanowisko.

14.  W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organ kontrolny: Społeczna Straż Rybacka Powiatu Dzierżoniowskiego lub Państwowa Straż Rybacka upoważniona jest do zatrzymania zezwolenia na połow ryb oraz przekazania zezwolenia gospodarzowi łowiska.

15.  Wędkarzowi naruszającemu przepisy zawarte w pkt. 4 w/w regulaminu któremu udowodniono naruszenie tych przepisów - zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa  - zostanie cofnięte bez odszkodowania, a fakt ten może stanowić podstawę do odmowy jego wydania w latach następnych. Zezwolenie zostaje cofnięte na minimum 1 rok (w zależności od rodzaju wykroczenia).

16.  Łowienie na wodach Stowarzyszenia przez dzieci i młodzież do lat 14 obowiązuje zgodnie z Uchwałą Zarządu Sekcji Wędkarskiej z dnia 10.10.2015r., dotyczącą połowu ryb na wodach Stowarzyszenia Piława Dolna, przez dzieci i młodzież do lat 14.

17.  Zgodne z Uchwałą Zarządu Sekcji Wędkarskiej z dnia 31.07.2014r., osoba posiadająca ważne zezwolenie na połów ryb – może zaprosić 1 osobę do wspólnego wędkowania przestrzegając przepisów zawartych w/w Uchwale a także  pkt. 4 regulaminu łowiska. 


                                                                                                    Gospodarz 


4.3
Oceń
(3 głosów)

 

Nowy Regulamin Połowu Ryb na 2016r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł