Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze- Stalowa Wola 26.09.2021.

/ 5 zdjęć


 Stalowa Wola dnia 26.09.2021
Sprawozdanie ze Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Członków PZW w Kole nr 50 ,,Ciepłownik" Stalowa Wola za Kadencję 2017-2020.
Na początku zebrania Prezes Koła przywitał wszystkich zgromadzonych i zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza prowadzącego  Zebranie i wskazał kol. Chmielewski Andrzej.
Wszyscy byli za.
Przewodniczący Chmielewski Andrzej przeczytał porządek obrad:
1.Uchwalanie porządku i regulaminu obrad obecnych .
2.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Koła,
Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego za 2021 rok.
3.Dyskusja nad sprawozdaniami.
4.Podjeci na wniosek Komisji Rewizyjnej Uchwały o udzieleniu absolutoriom ustępującemu Zarządowi,
5.Wybór Komisji Wyborczej ,Skrutacyjnej i Mandatowej.
6.Wybór Prezesa Zarządu Koła, członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego.
7.Wybór Delegat i Zastępcy na XI Okręgowy Zjazd Delegatów.
8.Uchwalenie planu działania oraz budżetu Koła na nową Kadencję.
9 Ustalenie Zawodów-Terminy
10.Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przegłosowano porządek obrad na obecnych 11osób wszyscy byli za.
Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła przekazał Prezes Koła Kutyła Stanisław.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zrelacjonował Przewodniczący Mokrzyk Zbigniew
Sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego przekazał Przewodniczący Kula Kazimierz
Dokonano wyboru Komisji Wyborczej ,Skrutacyjnej i Mandatowej.
Ustalono że głosowanie będzie jawne przez podniesienie dłoni.
W wyborach jawnych wybrano:
Prezes: Koła Kutyła Stanisław
Do Zarządu Koła Wybrano: Chmielewski Andrzej, Banaszek Jarosław, Niebieszczański Franciszek, Szewczyk Ryszard.
Komisja Rewizyjna: Mokrzyk Zbigniew, Sobiło Andrzej, Płatnerz Andrzej.
Sad Koleżeński: Kula Kazimierz , Sobiło Zbigniew, Oleszek Tadeusz.
Delegatem został ;Kutyła Stanisław a Zastępcą Banaszek Jarosław.
Plan działania na przyszłą kadencję przeczytał Banaszek Jarosław.
Przegłosowano jednomyślnie.
Ustalono miejsca i terminy zawodów. W części nieoficjalnej udekorowano kol. Banaszka Jarosława Złotą odznaką i dyplomem. oraz kol. Niebieszczański Franciszek Brązową odznaką PZW a Andrzej Chmielewski otrzymał dyplom za pracę w Zarządzie.
Prezes Kola podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i wybór Władz Koła pracę na rzecz Koła o
raz Sponsorom za sponsorowanie działalności naszego Koła.
I prosił o jeszcze.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.
Pozdrawiam Wszystkich i przesyłam kilka zdjęć.

 


4
Oceń
(4 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze- Stalowa Wola 26.09.2021. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł