Odłów tarlaków PZW Toruń 2020. Odpowiedz!


Witam kolegów wędkarzy przyszła odpowiedź z PZW, komentarze pozostawiam Wam

"Szanowny Panie,
 
Pragnę na wstępie zaznaczyć, że Okręg PZW w Toruniu już od ponad 10 lat nie prowadzi odłowów gospodarczych (za wyjątkiem schodzącego węgorza, o czym napiszę niżej). Jesteśmy jednym z pierwszych Okręgów, który zrezygnował z gospodarki stricte rybackiej na rzecz działań pro-wędkarskich. Odłowy jakie prowadzimy obecnie mają na celu tylko i wyłącznie zaspokojenie potrzeb na materiał zarybieniowy dla naszych wód.
Poniżej przedstawiam odpowiedzi na Pana pytania.
Ad 1. O terminach odłowów informujemy na naszej stronie internetowej. Nie jest możliwe określenie kilka dni wcześniej, o której godzinie rozpocznie się odłów, ponieważ jest to w dużej mierze zależne od temperatury i pogody, także podawanie każdorazowo godzin czasu pracy naszych pracowników, jeszcze do tego ze znacznym wyprzedzeniem jest technicznie niemożliwe.
Ad 2. Odłowy na jeziorach są prowadzone przez pracowników Okręgu PZW w Toruniu.
Ad 3. Sieci stawne typu wonton. Na pozostałą część tego pytania niestety nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ tak jak pisałem w odpowiedzi do punktu pierwszego nie można z wyprzedzeniem  tego określić.
Ad 4. Boje stosuje się w połowach morskich, a nie śródlądowych. Sieci są zgodnie z ustawę oznakowane w sposób trwały i umożliwiający ustalenie ich właściciela.
Ad 5. Od weryfikacji i kontroli pracowników jest osoba przełożona. Dodatkowo Państwowa i Społeczna Straż Rybacka jest informowana o rozpoczęciu pracy rybaków i także podejmuje czynności kontrolne weryfikujące ilości i gatunki poławianych ryb.
Ad 6. Umieszczenie węgorza w tabeli z tarlakmi jest oczywistą pomyłką. Zamieściliśmy informację na temat ilości odłowionego węgorza, ale powinna się ona znaleźć w odrębnej tabeli.. Tak jak Pan zauważył w swoim pytaniu węgorz europejski rozmnaża się w Morzu Sargassowym, gdzie kończy swój żywot. Odłowy węgorza przeprowadza się właśnie z tego powodu. Ryba ta podejmuje wędrówkę (i dopiero w tym momencie jest odławiana), z której nie wraca i dla wędkarzy jest już nieosiągalna. W przeciwieństwie do ryb z rodziny łososiowatych, które „zapamiętują” miejsce swojego urodzenia i tam powracają na tarło, ryby węgorzowate tej pamięci są pozbawione i ich wędrówka od miejsca urodzenia do miejsca bytowania jest zależna głównie od prądów wody i szeregu innych czynników. Także potomstwo węgorzy, które zaczęły wędrówkę w naszych wodach raczej do nas nie trafi. Musi Pan mieć świadomość, że niemal 100% populacja węgorza na pojezierzu brodnickim pochodzi z zarybień. Odłów w ilości 99,5 kg z wszystkich naszych wód jest śladowy i nie powoduje on żadnego uszczerbku w puli ryb dostępnych dla wędkarzy, ponieważ jest to węgorz schodzący, który opuszcza wody słodkie i podejmuje wędrówkę tarłową.
Pragnę także zauważyć, że zgodnie z poniższą Uchwałą podjętą  na Okręgowym Zjeździe Delegatów jesteśmy zobowiązani do możliwie najskuteczniejszego jej wykonania:
Uchwała nr 1
XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Toruń
26.03.2017 r.
 §1
Kontynuować prowadzenie na rzekach i jeziorach gospodarki wędkarsko rybackiej zgodnie m.in. z uchwałami XI Zjazdu Okręgu PZW a m.in. w szczególności:

  1. nie prowadzić odłowów gospodarczych z wyjątkiem schodzącego węgorza.
  2. maksymalnie wykorzystywać moc produkcyjną ośrodków zarybieniowych i stawów dla produkcji materiału zarybieniowego dla naszych jezior i rzek, sprzedawać materiał zarybieniowy wyłącznie jako już zbędny i niepotrzebny dla Okręgu.
  3. pozyskiwać dla własnej produkcji tarlaki w niezbędnej ilości.
  4. prowadzić pod nadzorem powołanych komisji i z udziałem ichtiologów odłowy sanitarne i kontrolne w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej.
  5. Kontynuować działania w celu uruchamiania na rzece Drwęcy w Lubiczu bazy tarlakowej i przepławek oraz odbudowanie wylęgarni w Grzmięcy.
 
Mam szczerą nadzieję, że udało mi się w pełni odpowiedzieć na Pana pytania. W przypadku niejasności czy wątpliwości zapraszam do dalszego kontaktu.
 
Z poważaniem,
 
Jakub Rozpędowski
Główny specjalista ichtiolog
Okręg PZW w Toruniu"
 

 


4
Oceń
(2 głosów)

 

Odłów tarlaków PZW Toruń 2020. Odpowiedz! - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł