Odstęp od zasad zawartych w regulaminie amatorskiego połowu ryb


    ODSTĘPSTWA OD ZASAD ZAWARTYCH W REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Na niektórych wodach Okręgu PZW w Szczecinie obowiązują górne ochronne wymiary dla następujących ryb:

A).Szczupak-powyżej 90cm,   B)Sandacz-powyżej-80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               C).Okoń-powyżej-35cm.

Górne wymiaryochronne dla szczupaka sandacza i okonia obowiązują w następujących jeziorach i zbiornikach zaporowych: J.Chociwel,J.Czarne Duże(Gmina Kozielice),Zb.Lisowo, J.Morzycko, J Nowogardzkie, J.Ostrowice, . Piaski(Gmina Wolin) J.Portowe, J.Przybiernowskie ,Zb.Rejowice, Zb.Sicina, J.Węgorzyńskie, J.Zajezierze. Zgodnie z zarządzeniem RDOŚ w Szczecinie z dnia 29.04.2014r w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Natura 2000 Dziczy Las PLH320060.(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7.05.2014,poz.1919:-wprowadza się dodatkowe ograniczenia dla jezior: A) J.Piaseczno(Gmina Kozielice)B) J.Dłużyńskie(Bukowe)/Gmina Kozielice/-Ograniczenie zanęcania do zanęty naturalnej-Lokalizowanie stanowisk wędkarskich w sposób niepowodujących niszczenia roślinności;-Zachowanie szczególnej dbałości o czystość strefy brzegowej i dno zbiornika.- Na jeziorach:J.Białe(Kiczarowo),J.Bliżniaki i J. Łyse(jeziora w gminie Stargard Szczeciński)obowiązuje zakaz połowów ze środków pływających.Na wodach krainy pstrąga i lipienia(„wody górskie’’)zakaz posiadania i używania OSĘKI.Na\r\nodcinkach,,złów i wypuść”-wody krainy pstrąga i lipienia (,,wody górskie”)obowiązek posiadania podbieraka.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Odstęp od zasad zawartych w regulaminie amatorskiego połowu ryb - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł