Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Nr 54 SUM Wyszogród 11.02.18.


Zarząd Koła PZW nr 54 „SUM” w Wyszogrodzie informuje, iż w dniu 11.02.2018r. o godz. 14:00 (w pierwszym terminie), o godz.14:30 (w drugim terminie) odbędzie się w Sali Posiedzeń na Hali Sportowej w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 11

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW NR 54 „SUM” WYSZOGRÓD

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:
1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
5. Realizacja Uchwa ł i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
6. Omówienie planu działania Koła na rok 2018
7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2018
8. Dyskusja.
9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2018r.
11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA

 


1
Oceń
(1 głosów)

 

Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Nr 54 SUM Wyszogród 11.02.18. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł